Digitalt Sorg og krise seminar (handtering av sorgen )

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Sorg og krise digitalt seminar er et meget viktig og etterspurt tilbud. ALS syke over hele landet kan delta på like vilkår. Seminaret kan ses når som helst, av pårørende, ALS syke, helsepersonell og assistenter. Helsepersonell kan se seminaret når det passer dem, for kompetanseheving. Derfor ønsker vi å lage digitalt ALS seminar, nå med sorg og kriser som hovedtema. Sorg er vanskelig for mange å snakke om. Et digitalt seminar kan gjøre temaet lettere tilgjengelig for de gruppene som trenger det.

Aktivitet/tiltak/metode

Målgruppen er i første rekke ALS syke og deres pårørende, men andre liknende diagnosegrupper vil også ha utbytte av seminaret. Vi vil ha fokus på hele familien som pårørende, og snakke om hvordan man kan klare å ivareta hele familien samtidig som en selv er i dyp krise. Helsepersonell, og brukerstyrte personlige assistenter, er også en viktig målgruppe. Representanter for alle målgruppene vil være representert i innholdet.

Antall deltakere

400

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Vi har over 400 ALS syke på landbasis og over 5000 følger på Facebook og dette viser at det er mange som er interessert i ALS og temaet. Vi jobber for stor deltagelse på sorg og krise seminar. Ved digitalt ALS sorg og krise seminar vil vi nå ut til alle i hele Norge, uansett om de bor langt ute ved kysten eller på fjellet eller i små steder langt fra tett bebyggelse. Vi har stor nettverk og vil kunne spre vårt seminar både via hjemmeside, store nettverk, sosiale medier, nyhetsbrev. Vi har også flere Facebook grupper med over 5 600 medlemmer og helsepersonell gruppe med nesten 500 medlemmer hvor vi kan nå ut. Hensikten vår med dette sorg og krise seminaret er at vi ser at vi kan bidra med å styrker den syke og dere pårørende som står i dyp sorg og krise som igjen kan påvirke stort nettverk rundt dem. Dødssangs er meget krevende og med vårt digitale tilbud ser vi at vi kan hjelpe dem så godt vi kan i samarbeid med gode foredraholdere som kan og jobber med sorg og kriser til daglig. vi har også mangeårig erfaringer og kan bidra med våre erfaringer når det er behov. Vi skal lage et digitalt seminar vi vet vil hjelpe mange og vi skal også ha fokus på barn som pårørende , for vi må aldri glemme barn som pårørende i en krevde fase. Vi vet at for mange familier er pårørende så slitne at de går nesten til grunne, dette vil vi hjelpe de med og unngå. Den dårlige samvittighets følelsen er også kjent problematikk som er meget krevende. sorg og kriser knyttet til ALS og alvorlig sykdom brenner seg fast hos pårørende og mange trenger faglig hjelp. jeg vet selv at ALS aldri blir borte fra hjertet. Lidelsen sorgen, frykten, kaoset, angsten, sinne, bitterheten, ensomheten , hjelpeløshets følelsen er enorme og krevende , Dette kan vårt digitale Sorg og krise seminar hjelpe dem med.

Plan for gjennomføring

August: Finne temaer for seminaret , kontakt fagmiljøet, sette opp seminar plan, snakke med fagmiljøet. finne gode foredragsholderen. Kontakte barn og unge vi har i vårt nettverk. Be pent om hjelp til foredrag. September : Ha digitalt møte med arbeidsgruppa , se over sammen om alt er perfekt og klart. Starte publiseringen. januar 2024 blir vår offentlig seminar dag hvor alt presenteres for våre deltagere. Januar/februar 2024, Skrive rapport etter seminaret klargjøres for innsending i 2024.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Prosjektet ble igangsatt fordi det var et behov for å formidle sorgbearbeidelse i forbindelse med ALS. Tidligere har det vært fysiske samlinger og det er veldig upraktisk for vår medlemsmasse. Et digitalt seminar gjør informasjonen mer tilgjengelig for flere.

Gjennomføring

Gjennomføringen foregikk etter planen, bortsett fra en utsettelse vi måtte gjøre på grunn av sykdom som inntraff. Dialogen med produksjonsenheten og ALS Norge har vært veldig god og innholdet ble dekket på en god måte og i tråd med ALS Norge sitt behov. Det ble laget innslag i forkant og disse ble integrert i sendingen som ble laget i studio.

Resultater og virkninger

Sorgseminaret belyser et stort tema som de fleste av våre medlemmer vil ha behov for på ulike tidspunkt. Selve sendingen vil være tilgjengelig i etterkant og enkeltinnslagene fra seminaret vil egne seg godt til å kunne brukes videre i andre seminarer, møter og samlinger både med tanke på berørte, pårørende og fagpersoner som jobber med vår målgruppe.

Prosjektleder

Mona Hytjanstorp Bahus

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Digitalt Sorg og krise seminar (handtering av sorgen )
Organisasjon
ALS Norge
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000
Startdato
15.08.2023
Sluttdato
31.03.2024
Status
Avsluttet