Digitaltilpasset trening ved hjerneslag

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Digital trening er fremtiden, men kommersielle spill er i dag er lite tilpasset den enkelte bruker/pasient og dennes funksjonsnivå. Ergo har ikke alle nytte av denne treningsmetoden. Vi erfarer at mange slagpasienter og pasienter med ervervet hjerneskade savner en treningsmetode som kan være motiverende og lærerik i et langvarig rehab.løp. Et individuelt tilpasset spillverktøy der bruker kan få programvaren med hjem etter endt rehab.opphold, og som kan bidra til at brukeren kan fortsette treningen hjemme, få kontinuitet i treningen og oppleve treningsutbytte, er sterkt ønsket av brukerne.

Målsetting

Skape et inkluderende spill/verktøy som kan bli en lystbetont treningsmetode i rehabiliteringen av pasienter med hjerneslag og hjerneskade. Verktøyet skal bidra til økt motivasjon og deltakelse i trening av motoriske og kognitive funksjoner, også hjemme etter utskrivning fra behandlingsinstitusjon.

Målgruppe

Målgruppe for prosjektet er personer fra ca. seks år og oppover som har gjennomgått hjerneslag, eller som har annen hjerneskade.

Antall personer i målgruppen

3000

Beskrivelse av gjennomføring

WSS vil stå for utvikling av programvaren i tett kontakt med Sunnaas sykehus HF, brukerorganisasjonen LHL Hjerneslag og pasient- og brukergrupper. LHL Hjerneslag og Sunnaas vil rekruttere brukere/pasienter til brukerpanel som skal bidra til utvikling og kvalitetssikring av rehabiliteringsverktøyet. Det skal avholdes 2 workshoper og flere prosjektmøter gjennom prosjektperioden. Workshopene vil foregå på og i et samarbeid med Sunnaas, og det skal også delta fagpersoner/behandlere på disse. På workshopene skal vi dokumentere brukerbehov samt teste og innhente brukeropplevelser knyttet til bruk av verktøyet. På den første workshopen skal det gjennomføres prototypetest og samles inn data og info., bl.a. brukererfaringer med digital og tradisjonell trening. Vi vil også ha idémyldring for å få fram gode forslag som kan brukes i videreutviklingen av spillverktøyet. Videreutvikling av verktøyet vil basere seg på tilbakemeldinger i workshop 1, men også tilbakemeldinger fra pasienter og fagpersoner ved Sunnas som vil ha tilgang til prototypen i utviklingsfasen. Workshop 2 skal teste det ferdige verktøyet, og synspunkter og brukererfaringer vil gi grunnlag for justeringer og tilpasninger før prosjektresultatet analyseres og presenteres.

Fremdriftsplan

Jan-mai 2021: Utvikling av prototype og rekruttering av deltakere til brukerpanel. Mai-2021: Gjennomføre første workshop. Mai – Des 2021: Videreutvikle prototype. Jan 2022: Gjennomføre andre workshop, som etterfølges av ca. 2mnd til justeringer, forbedringer og ferdigstilling av verktøyet. April-Sept 2022: Prosjektevaluering, presentasjoner for brukerorganisasjoner og helsetjenesten, resultatformidling via LHL Hjerneslag og Sunnaas sine kanaler.

Prosjektleder/forsker

Ezekiel Hauge

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Digitaltilpasset trening ved hjerneslag
Organisasjon
LHL
Org.ledd
Wise Serpent Studios AS (WWS)
Beløp Bevilget
2021: kr 655 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring