Kontaktperson

Irene Steinsvik

LHL er en medlemsbasert og ideell pasientorganisasjon, med nærmere 54.000 medlemmer, 250 lokallag, 11 interessegrupper og 11 nettverk over hele landet. LHL jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende.

LHL har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1995.

I 2024 HAR LHL FÅTT STØTTE TIL14prosjektER
det utgjør6.114.100kroner
SIDEN FØRSTE TILDELING I 1997 HAR LHL FÅTT STØTTE TIL528prosjekter
TOTALT HAR LHL FÅTT274.728.919KRONER I STØTTE FRA STIFTELSEN DAM

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom LHL:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter