Hjerte-karsykdom og seksualfunksjon

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Bakgrunn: Hjerte- og karsykdom er ledende dødsårsak i verden. Bedre behandling og økende levealder gjør at stadig flere lever lenge med hjerte- og karsykdom. I Norge får til sammen over 13 000 personer hjerteinfarkt hvert år. Mange slutter å være seksuelt aktive eller får problemer relatert til sexlivet etter hjerteinfarkt. Noe av forklaringen kan være sykdommen i seg selv og/eller medisiner som anbefales i etterkant, men mange er også engstelige for at de skal få et nytt hjerteinfarkt eller dø plutselig hvis de har sex. Denne frykten er ubegrunnet, og i nasjonale og internasjonale retningslinjer rådes hjerteinfarktpasienter til å gjenoppta sexlivet. Seksuell aktivitet er for mange en viktig del av god livskvalitet. Nye studier med langtidsoppfølging etter hjerteinfarkt har vist at de som gjenopptar sexlivet kort tid etter hjerteinfarktet har betydelig lavere risiko for å dø enn de som ikke gjenopptar sexlivet. Likevel slutter halvparten å være seksuelt aktive etter et hjerteinfarkt, og få snakker om seksuell helse med lege eller sykepleier. I det aktuelle prosjektet ønsker vi å teste ut om en enkel og målrettet rådgivning kort tid etter hjerteinfarktet gjør at flere gjenopptar sexlivet sitt og får bedre seksuell helse. Vi vil undersøke dette ved hjelp av en randomisert kontrollert studie hvor intervensjonsgruppa får en målrettet sexologisk rådgivning mens kontrollgruppe får standard oppfølging. Hovemålene våre er å 1. kartlegge endringer i seksualfunksjon etter hjerteinfarkt hos norske personer 2. teste ut om en målrettet intervensjon i form av rådgivning kan gjøre at flere forsetter å være seksuelt aktive og blir mer tilfreds med seksuallivet sitt etter hjerteinfarktet 3. Finne faktorer som påvirker seksuallivet etter hjerteinfarkt – med fokus på forhold som kan håndteres i primær- eller sekundærhelsetjenesten Framgangsmåte: Deltakerne inkluderes og randomiseres når de innlegges med hjerteinfarktet. For å kartlegge deltakernes seksuelle helse før hjerteinfarktet vil alle deltakerne bli bedt om å svare på spørreskjema om seksuell aktivitet og funksjon innen første kontroll 2 uker etter innleggelsen. Deltakerne som randomiseres til intervensjonsgruppa vil motta sexologisk rådgivning på 2-ukerskontrollen, mens kontrollgruppa får standard oppfølging. Alle deltakerne blir bedt om å besvare samme spørreskjema innen rutinekontrollen ett år etter hjerteinfarktet. Vi vil også samle inn opplysninger om andre forhold som kan påvirke seksualfunksjonen (journal og spørreskjema) ved begge innsamlingstidspunktene (to uker og ett år etter hjerteinfarktet). Betydning/nytteverdi: Dersom rådgivningen øker sannsynligheten for et aktivt sexliv etter hjerteinfarktet og/eller mer tilfredshet med sexlivet, vil rådgivningen implementeres i standard oppfølging etter hjerteinfarkt. Vi vil også teste ut intervensjonen i andre pasientgrupper med risiko for seksuell dysfunksjon.

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Hjerte- og karsykdom er ledende dødsårsak i verden. Bedre behandling og økende levealder gjør at stadig flere lever lenge med hjerte- og karsykdom. I Norge får til sammen over 13 000 personer hjerteinfarkt hvert år. Mange slutter å være seksuelt aktive eller får problemer relatert til sexlivet etter hjerteinfarkt. Noe av forklaringen kan være sykdommen i seg selv og/eller medisiner som anbefales i etterkant, men mange er også engstelige for at de skal få et nytt hjerteinfarkt eller dø plutselig hvis de har sex. Denne frykten er ubegrunnet, og i nasjonale og internasjonale retningslinjer rådes hjerteinfarktpasienter til å gjenoppta sexlivet. Seksuell aktivitet er for mange en viktig del av god livskvalitet. Nye studier med langtidsoppfølging etter hjerteinfarkt har vist at de som gjenopptar sexlivet kort tid etter hjerteinfarktet har betydelig lavere risiko for å dø enn de som ikke gjenopptar sexlivet. Likevel slutter halvparten å være seksuelt aktive etter et hjerteinfarkt, og få snakker om seksuell helse med lege eller sykepleier. I det aktuelle prosjektet ønsker vi å teste ut om en enkel og målrettet rådgivning kort tid etter hjerteinfarktet gjør at flere gjenopptar sexlivet sitt og får bedre seksuell helse. Vi vil undersøke dette ved hjelp av en randomisert kontrollert studie hvor intervensjonsgruppa får en målrettet sexologisk rådgivning mens kontrollgruppe får standard oppfølging. Hovemålene våre er å 1. kartlegge endringer i seksualfunksjon etter hjerteinfarkt hos norske personer 2. teste ut om en målrettet intervensjon i form av rådgivning kan gjøre at flere forsetter å være seksuelt aktive og blir mer tilfreds med seksuallivet sitt etter hjerteinfarktet 3. Finne faktorer som påvirker seksuallivet etter hjerteinfarkt – med fokus på forhold som kan håndteres i primær- eller sekundærhelsetjenesten Framgangsmåte: Deltakerne inkluderes og randomiseres når de innlegges med hjerteinfarktet. For å kartlegge deltakernes seksuelle helse før hjerteinfarktet vil alle deltakerne bli bedt om å svare på spørreskjema om seksuell aktivitet og funksjon innen første kontroll 2 uker etter innleggelsen. Deltakerne som randomiseres til intervensjonsgruppa vil motta sexologisk rådgivning på 2-ukerskontrollen, mens kontrollgruppa får standard oppfølging. Alle deltakerne blir bedt om å besvare samme spørreskjema innen rutinekontrollen ett år etter hjerteinfarktet. Vi vil også samle inn opplysninger om andre forhold som kan påvirke seksualfunksjonen (journal og spørreskjema) ved begge innsamlingstidspunktene (to uker og ett år etter hjerteinfarktet). Betydning/nytteverdi: Dersom rådgivningen øker sannsynligheten for et aktivt sexliv etter hjerteinfarktet og/eller mer tilfredshet med sexlivet, vil rådgivningen implementeres i standard oppfølging etter hjerteinfarkt. Vi vil også teste ut intervensjonen i andre pasientgrupper med risiko for seksuell dysfunksjon.

Prosjektleder/forsker

Vibeke Salvesen

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Hjerte-karsykdom og seksualfunksjon
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Sørlandet sykehus
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2024