Barna vi bærer

En historie om kjærlighet og ventesorg.

Trine og Espen har levd med døden tett på livet i 23 år. Hvordan er det for en mor og en far å miste to barn og vite at de også vil miste sønnen Elias så altfor tidlig? Og hvordan er det for en frisk sønn å vokse opp med en syk bror?

– Ulikt alt annet

I flere år har et filmteam fått følge familien Holthe Lorentzen tett på livet. Familien Holte Lorentzen har åpnet hjemmet sitt for filmkameraene gjennom godt og vondt, og lar oss komme tett på en historie som for mange er umulig å sette ord på.

Mandag 7. juni 2021 ble dokumentaren vist på NRK.

– Dokumentaren er ulikt alt annet vi har sett. Familien åpner hjertene og hjemmet sitt med en ekte og sterk historie, som jeg er sikker på kommer til å vekke mye følelser, debatt og ikke minst bryte tabuer om døden, sier Natasha Pedersen, generalsekretær i FFB.

Vil gi støtte

Barna vi bærer er en historie om kjærlighet og ventesorg.

FFB har fått en egen versjon av dokumentaren, som skal vises for medlemmer og støttespillere på arrangementer og seminarer gjennom året. Håpet er at Holthe Lorentzen sin historie vil vekke følelser, tanker og også gi støtte hos familier med alvorlig syke og døende barn over hele landet.


Søknadssammendrag

Bakgrunn

I Norge er det 4000 barn som er alvorlig syke og døende. Hverdagen for disse familiene er preget av tunge belastninger og omsorgsoppgaver. Mange familier blir isolerte, føler på ensomhet og opplever at de står i en evig kamp mot systemet og helsevesenet. Barnepalliasjon innebærer et helhetlig, tverrfaglig og familiesentret omsorgstilbud som ivaretar både fysiske, emosjonelle, sosiale og eksistensielle behov. Land som Tyskland, Storbritannia og Irland er langt fremme når det gjelder barnepalliasjon. I Norge derimot, finnes det ikke et slikt helhetlig og spesialisert tjenestetilbud.

Målsetting

Målet er at flest mulige skal se dokumentaren. Vi ønsker å få vist og distribuert filmen i landsdekkende medier, i første rekke NRK/TV2. Evt. tilrettelegge formatet for Aftenposten-tv/VG-tv. I tillegge vil vi jobbe for å få redaksjonell omtale. Dokumentaren er også aktuell for filmfestivaler.

Målgruppe

Allmennheten Familier med alvorlig syke og døende barn Nettverket rundt familien Personell innen helse- og sosialtjenester Politikere og beslutningstakere

Antall personer i målgruppen

400000

Beskrivelse av gjennomføring

Sheriff Film Company er ansvarlig for produksjonen og består av et team med lang erfaring fra film- og tv-bransjen: Eivind Sæther (executive producer), Beril Holte Rasmussen (outreach produsent), Anita Aamodt Enersen (innholdsprodusent, manus og regi) og Erik Richter Strand (film- og tv-regissør og rådgiver for prosjektet). Første fase vil være å utvikle prosjektet videre. Det innebærer ytterligere research på den aktuelle tematikken og innhente perspektiver og synspunkter fra ulike fagmiljøer (Legeforeningen, Barnesykepleierforbundet, Foreningen for barnepalliasjon og andre interesseorganisasjoner) som kan belyse historien til familien Lorentzen. Parallelt vil vi jobbe med å søke støtte fra andre finansieringskilder (Fritt Ord og Fond for lyd og bilde) og inngå avtaler om visning og distribusjon i aktuelle medier og kanaler (NRK, TV2, Aftenposten-tv, VG-tv). Prosjektet vil ha oppstart i august 2019. Gjennom et år følger vi tett på familien Lorentzen i hverdagsliv og ferie, i normalitet og unntakstilstand, i glede og sorg – mens vi får fortalt den dramatiske og sterke historien om å leve med døden tett på livet. Vi får innblikk i et familieliv som både er veldig annerledes og samtidig helt alminnelig.

Fremdriftsplan

Nov. 2018 – mar. 2019: Research, forprosjekt Apr. 2019 – jul. 2019: Finansieringsarbeid og distribusjonsavtaler Aug. 2019 – sep. 2019: Research og utvikling, manusarbeid, finansiering og distribusjonsavtaler Okt. 2019 – jul. 2020: Innspilling Aug. 2020 – okt. 2020: Redigering og etterarbeid Nov. 2020 – des. 2020: Lansering, distribusjon, formidling

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Vist på NRK i beste sendetid! Og sosiale medier! Samt også Kronikk i FVN og Vårt Land.

Antall personer i målgruppen

250000

Oppsummering

Dokumentaren skal vises internt i videre arbeid i foreningen og inngår i undervisning knyttet til utviklingen og etableringen av Andreas Hus- Norges første barnehospice. Samt også til brukere som deltar på arrangementer i regi av foreningen.

Sluttrapport/artikler (pdf)

HE2_283311_ sluttrapportdam_To br��der_dokumentar.pdf

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I Norge er det 4000 barn som er alvorlig syke og døende. Hverdagen for disse familiene er preget av tunge belastninger og omsorgsoppgaver. Mange familier blir isolerte, føler på ensomhet og opplever at de står i en evig kamp mot systemet og helsevesenet. Barnepalliasjon innebærer et helhetlig, tverrfaglig og familiesentret omsorgstilbud som ivaretar både fysiske, emosjonelle, sosiale og eksistensielle behov. Land som Tyskland, Storbritannia og Irland er langt fremme når det gjelder barnepalliasjon. I Norge derimot, finnes det ikke et slikt helhetlig og spesialisert tjenestetilbud.

Målsetting for prosjektet

Målet er at flest mulige skal se dokumentaren. Vi ønsker å få vist og distribuert filmen i landsdekkende medier, i første rekke NRK/TV2. Evt. tilrettelegge formatet for Aftenposten-tv/VG-tv. I tillegge vil vi jobbe for å få redaksjonell omtale. Dokumentaren er også aktuell for filmfestivaler.

Målgruppe

Allmennheten Familier med alvorlig syke og døende barn Nettverket rundt familien Personell innen helse- og sosialtjenester Politikere og beslutningstakere

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

400000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Sheriff Film Company er ansvarlig for produksjonen og består av et team med lang erfaring fra film- og tv-bransjen: Eivind Sæther (executive producer), Beril Holte Rasmussen (outreach produsent), Anita Aamodt Enersen (innholdsprodusent, manus og regi) og Erik Richter Strand (film- og tv-regissør og rådgiver for prosjektet). Første fase vil være å utvikle prosjektet videre. Det innebærer ytterligere research på den aktuelle tematikken og innhente perspektiver og synspunkter fra ulike fagmiljøer (Legeforeningen, Barnesykepleierforbundet, Foreningen for barnepalliasjon og andre interesseorganisasjoner) som kan belyse historien til familien Lorentzen. Parallelt vil vi jobbe med å søke støtte fra andre finansieringskilder (Fritt Ord og Fond for lyd og bilde) og inngå avtaler om visning og distribusjon i aktuelle medier og kanaler (NRK, TV2, Aftenposten-tv, VG-tv). Prosjektet vil ha oppstart i august 2019. Gjennom et år følger vi tett på familien Lorentzen i hverdagsliv og ferie, i normalitet og unntakstilstand, i glede og sorg – mens vi får fortalt den dramatiske og sterke historien om å leve med døden tett på livet. Vi får innblikk i et familieliv som både er veldig annerledes og samtidig helt alminnelig.

Fremdriftsplan for prosjektet

Nov. 2018 – mar. 2019: Research, forprosjekt Apr. 2019 – jul. 2019: Finansieringsarbeid og distribusjonsavtaler Aug. 2019 – sep. 2019: Research og utvikling, manusarbeid, finansiering og distribusjonsavtaler Okt. 2019 – jul. 2020: Innspilling Aug. 2020 – okt. 2020: Redigering og etterarbeid Nov. 2020 – des. 2020: Lansering, distribusjon, formidling

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

I samarbeid med Wemake (tidligere Sheriff Film Company) var ambisjoner om å lage en film som skulle l bidra til større åpenhet omkring «døden» og «barn som dør». Med en ekte historie ønsker vi å berøre folk, skape gjenkjenning for folk i samme situasjon, vekke empati og løfte frem en usynlig gruppe av alvorlig syke og døende barn – barn som har livstruende og livsbegrensende tilstander. Gjennom økt kunnskap om og forståelse for hva barnepalliasjon innebærer, skal filmen bidra til at alvorlig syke og døende barn skal få et bedre omsorgstilbud. Med dokumentaren var det først og fremst allmennheten vi ønsket å nå, og sette tematikken barn som dør og barnepalliasjon på dagsorden.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målet med å få dette på statskanalen NRK var et av hovedmålene! Og ble oppnådd!

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

250000

Prosjektgjennomføring/Metode

Vist på NRK i beste sendetid! Og sosiale medier! Samt også Kronikk i FVN og Vårt Land.

Resultater og resultatvurdering

Gode resultater og god dekning! Vanskelig å vurdere effekten av dette nå – så kort tid etterpå! Filmen har nok betydning i forhold til tematikken åpenhet om døden – Se ellers fullstendig rapport som vedlegg. Siden NRK har denne på sin nett- tv, er det vanskelig å vurdere også resultatene her. Det er også vanskelig å vite hvordan produsenten tar dette videre!

Oppsummering og videre planer

Dokumentaren skal vises internt i videre arbeid i foreningen og inngår i undervisning knyttet til utviklingen og etableringen av Andreas Hus- Norges første barnehospice. Samt også til brukere som deltar på arrangementer i regi av foreningen.

Prosjektleder

Natasha Kjærstad Pedersen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Dokumentarfilm om barnepalliasjon
Organisasjon
Foreningen for barnepalliasjon – FFB
Org.ledd
Sheriff Film Company AS
Beløp Bevilget
2019: kr 860 000, 2020: kr 244 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
27.02.2021
Status
Avsluttet