Døråpner i en post pandemi-tid

Søknadssammendrag

Prosjektet «Døråpner i en post pandemi-tid» skal være der for mennesker i sårbare livssituasjoner som fikk en forverret hverdag på bakgrunn av pandemien.

Døråpner er en Røde Kors Nettverksaktivitet som i 20 år har arbeidet med mennesker i sårbare livssituasjoner som strever med å skape en positiv hverdag. Dette har gjerne vært mennesker i en overgangsfase etter en periode med rus, psykiatri, soning og/eller ensomhet. Døråpner tilbyr ukentlige sosiale og fysiske hverdagsaktiviteter på kveldstid som fordrer til selvtillit, mestringsfølelse og selvstendighet. Vi tilbyr aktiviteter som klatring, svømming og sosial møteplass. I tillegg arrangerer vi også ad-hoc aktiviteter som for eksempel 17. mai-feiring, St. Hans-feiring, overnattingsturer, halloween-fest og julebord.

Etter 2 år med pandemi er hele Norges befolkning i en overgangsfase tilbake til en normal hverdag. Det er ingen hemmelighet at ensomhetsfølelsen har vært ekstra stor for mange den siste tiden på grunn av pandemien. Det er heller ingen hemmelighet at de som har lidd mest under pandemien sannsynligvis er de som hadde det verst fra før.

Døråpner ønsker derfor å gå inn i en post pandemi-tid med økt fokus på nettverk-skapning for mennesker som har slitt med ensomhet under pandemien. Vi har lang erfaring med å være der for mennesker som trenger hjelp i veien tilbake til en «normal» hverdag og våre frivillige ønsker å gjøre den omstillingen som trengs for å gi den hjelpen som er nødvendig nå. Vi ønsker derfor å være synligere i sosiale medier, øke den faglige kompetansen til våre frivillige og øke aktivitetstilbudet vårt. Slik ser vi for oss at vi vil nå ut til enda flere mennesker som har slitt med ensomhet på bakgrunn av pandemien og kunne tilby dem positive hverdagsaktiviteter og sosiale relasjoner som kan hjelpe dem tilbake til en god hverdag.

Prosjektleder

Mina Elmelund Kjeldsen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram
Prosjektnavn
Døråpner i en post pandemi-tid
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 350.000
Startdato
08.04.2022