Drama i livet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Et teaterprosjekt som forteller hvordan mennesker opplever å bli alvorlig syk.

 

LHL Midt-Norge søkte gjennom media hjerte- og lungesyke som ønsket å la seg intervjue av LHL for å skape et grunnlag for et nytt teatermanus. Av ca. 30 henvendelser ble åtte valgt ut fra kjønn, alder og bakgrunn. Deltakerne ble tilsendt informasjon om prosjektet og tips om hvordan de kunne forberede seg. Intervjueren ønsket at deltakeren selv skal få fortelle uforstyrret uten avbrytelser, da mye spørsmål underveis kunne avlede historien. Intervjueren besøkte de utvalgte hjemme og tok opptak av intervjuene som i etterkant blir nedskrevet ord for ord. Alle deltakerne var godt forberedt. De hadde snakket med familien, sett på gamle bilder, lest journaler og ført tankene tilbake for å kjenne på hva som var viktig for dem å formidle til andre.

 

Tekstmaterialet og relevant litteratur ble overlevert dramatiker og teatersjef Otto Homlung, som i første omgang vil levere synopsis til vurdering og etter hvert et ferdig teatermanus. Når manus foreligger, ønsker LHL Midt-Norge å søke ulike samarbeidspartnere for å få produsert forestillingen. Parallelt vil det jobbes for å skape interesse rundt prosjektet.

 

Ønsket er at forestillingen skal belyse de hverdagsproblemer sykdom gjerne fører med seg og å øke forståelsen for hvordan det er å leve med sykdom. Intervjuene viser allerede at det største savnet er økt forståelse blant utenforstående og noen å prate med om alt det som sykdommen fører med seg av hverdagslige utfordringer for den syke og alle de omgås.

Prosjektleder/forsker

Berit Vordal

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Drama i livet
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2005: kr 250 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet