Du har bra hud

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Norsk Psoriasisforbunds ungdomsorganisasjon (PSO-ung) arbeider blant annet for å gjøre psoriasis, atopisk eksem, psoriasis artritt og andre hudsykdommer kjent, forstått og akseptert i samfunnet. Dette gjør vi blant annet ved å spre informasjon om hudsykdommer, og derved skape økt kunnskap, forståelse og aksept for det å ha en hudsykdom. PSO-ung har et overordnet mål om å arbeide for at barn og unge med de ovennevnte diagnosene kan leve bedre med sin hudsykdom.

Psoriasis er en kronisk hudsykdom som vanligvis kommer til uttrykk med tykke skjelldannelser som dekker en sår hudoverflate. Psoriasis er en systemsykdom som skyldes ubalanse i immunsystemet, og fører til at sykdommen også kan manifestere seg i andre organer. Ca 120 000 nordmenn har denne sykdommen.

Atopisk eksem er en kronisk kløende hudsykdom. Hele 15% av norske barn har atopisk eksem i kortere eller lengre perioder av barndommen, og andelen ser ut til å øke. De fleste vokser denne plagen av seg, men 1 % av befolkningen plages av hudlidelsen også etter at de har blitt voksne.

Psoriasis artritt, også kalt psoriasisleddgikt, er en gikttype som forbindes med psoriasis. Sykdommen gir inflammasjon i ledd og omkringliggende vev. Inflammasjon betyr en betennelse, men uten at bakterier eller virus er involvert. Mellom 15 og 20% av de som har psoriasis, har i tillegg psoriasis artritt.

Bakgrunnen for prosjektet er at PSO-ung mener at kunnskap om hvordan det kan være å leve med en kronisk hudsykdom kan gjøre hverdagen lettere å takle for mennesker med hudsykdommer. Derfor ønsker vi å lage en presentasjon om psoriasis og atopisk eksem som skal brukes til å øke helsefagstudenters kunnskap om kroniske hudsykdommer, og hvordan det oppleves for kunden/pasienten når de oppsøker tjenesten de forskjellige yrkesgruppene tilbyr.

Målsetting
Prosjektets mål er å formidle informasjon til fremtidige frisører, hud- og fotpleiere og hjelpepleiere om hva psoriasis, atopisk eksem og psoriasis artritt innebærer. Disse yrkesgruppene arbeider direkte med hud, men kan ikke alltid like mye om hvordan man skal behandle en kunde/pasient med kronisk hudsykdom. Vi mener at gjennom økt kjennskap til hvordan det oppleves å ha en kronisk hudsykdom skapes forståelse for det å leve med hudsykdom, og det vil føre til at disse yrkesgruppene tar mer hensyn i møte med kunder/pasienter med kroniske hudsykdommer.

Målgruppe
Prosjektets målgruppe vil være studenter ved utdanningsinstitusjoner som skal bli frisører, hud- og fotpleiere og hjelpepleiere. Informasjonen skal ut til disse, men til slutt er ønsket at dette skal gagne mennesker med kroniske hudsykdommer ved at de får en bedre tilpasset behandling når de oppsøker disse tjenestene.

Arbeidsform og metode
Prosjektet legges opp til en måneds rundreise på nordvestlandet i løpet av 2012. En tillitsvalgt fra PSO-ung vil reise rundt med foredrag om psoriasis og atopisk eksem på skoler som utdanner for eksempel hudpleiere, frisører og hjelpepleiere for at de skal vite hva psoriasis, atopisk eksem og psoriasis artritt er, og hvordan de skal takle dette i sitt fremtidige yrke. Det skal utarbeides en mal for foredraget – for eksempel power point, slik at flere tillitsvalgte kan bruke dette i sitt lokalmiljø. Foredraget skal dreie seg om å opplyse om hva psoriasis og atopisk eksem er, hvordan det utarter seg, og hva som må tas hensyn til når man har en psoriatiker som kunde eller pasient.

PSO-ung fikk for 2011 innvilget et prosjekt gjennom Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering om å utvikle informasjonsmateriell. Ett temahefte og en brosjyre vil bli utviklet i løpet av året slik at det kan videreføres og tas i bruk til dette prosjektet vi ønsker å gjennomføre i 2012.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0178.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektets mål er å formidle informasjon til fremtidige frisører, hud- og fotpleiere og hjelpepleiere om hva psoriasis, atopisk eksem og psoriasis artritt er og innebærer. Disse yrkesgruppene arbeider direkte med hud, men kan ikke alltid like mye om hvordan man skal behandle en kunde eller pasient med en kronisk hudsykdom. Noen opplever en følelse av usikkerhet og ubehag i møte med diagnosene, dette merker den diagnostiserte. Vi mener at gjennom økt kjennskap til hvordan det oppleves å ha en kronisk hudsykdom skapes forståelse for hvordan det er å leve med den. Dette kan føre til at disse yrkesgruppene tar mer hensyn i møte med disse kunder/pasienter. Målet er at disse skal få forståelse for hvor viktig det er for en med hudsykdom å få riktig behandling til rett tid. Men vi ønsker også å medvirke til at pasienten/kunden og helsearbeider skal få et positivt møte med hverandre.

Opplegget varte i 45 min og var delt i fire deler. Første del var informasjon om hudsykdommene, deretter kom en del om å vokse opp, samt leve med psoriasis. Tredje del omhandlet behandling, og til sist åpnet foredragsholder for spørsmål fra salen.

Foredraget ble godt mottatt, og tilbakemeldingene var at det var lærerikt. Undervisningen var gjort lettfattelig og personlig, noe som gjorde det enklere for elevene å sette seg inn i situasjonen.

Det ble utarbeidet og brukt et foredrag i power point. Presentasjonen kan brukes som mal innad i organisasjonen for andre foredragsholdere.
Etter endt prosjekt er det gjort flere avtaler med andre skoler om å holde samme undervisningsopplegg i 2014. Man ser at behovet for foredrag er tilstede.

Prosjektleder/forsker

Maren Awici-Rasmussen

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Du har bra hud
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2012: kr 70 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet