El-sykler for eldre

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er erkjennelsen av at det er et stort behov for tiltak for eldre da de ofte sitter isolerte på institusjoner og i sine hjem. Da pandemien startet ble dette ytterligere forsterket.

Målet er at prosjektet skal gi bedre helsetilstand og livsglede for målgruppa og ha positive ringvirkninger for lokalsamfunnet.

Røde Kors Birtavarre skal investere i el-sykler og turutstyr som kan gi de eldre mulighet for aktivitet og sosialt samvær utendørs. Vi ønsker også å gjøre denne gruppa mer synlig i lokalsamfunnet. Tiltaket vil foregå i regi av Birtavarre Røde Kors med hjelp av besøksvenner organisert i omsorg. Det åpnes også for at pårørende kan benytte seg av tilbudet.

  • Prosjektgruppa, dannet 15.10.20, består nå av representanter fra Røde Kors Birtavarre og Kåfjord frivillighetssentral. Gruppa skal utvides med en fast representant fra Kåfjord Helsetun innen 30. oktober.
  • Syklene og turutstyret bestilles straks vi har fått midlene.
  • I møte med Kåfjord Helsetun 9. oktober ble samarbeidet om prosjektet diskutert. En revidert skriftlig samarbeidsavtale kan være klar innen 12.november.
  • Når syklene komme ønsker vi å markere dette med å invitere avisa og ordfører. Senere gjerne i mai når det begynner å bli grønt, vil vi få laget en liten filmsnutt som kan brukes til promotering av lokallaget og kommunen. Vi vil også benytte prosjektet til å verve nye frivillige til besøkstjenesten.

Prosjektgruppa vil lage en årsplan for prosjektet i løpet av november, denne kan revideres underveis. Prosjektet blir evaluert ved utgangen av 2021, og videre planer for bruk vil da lages.

Det vi forventer ved prosjektperiodens slutt, er at syklene er en integrert del av besøkstjenestens aktiviteter, et tilskudd til det sosiale livet i kommunen og ikke minst har de eldre og syke fått bedret livskvalitet.

Prosjektleder/forsker

Bernt Eriksen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
El-sykler for eldre
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 297.000
Startdato
08.10.2020