Eldrebølgen

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er direkte henvendelser fra brukergruppen sjøl: hva kan vi sammen finne på for å motvirke ensomhet, og på den måten legge til rette for mestring, livskvalitet, fysisk helse eller sosial deltakelse nå som det pågår en pandemi? Slik oppstod «Eldrebølgen».

Eldrebølgen er en positiv bølge av arrangementer og tiltak fram til sommeren 2022, initiert og ønsket av seniorene selv: her er ukentlig turgruppe, seniorverksted med reparasjon og enkel service på sykler og skøyter, månedlige tema-og kulturkvelder og til slutt «handlevogna» – sistnevnte en tjeneste for handling og praktiske tjenester.

De ansvarlige gruppelederne setter opp konkret program for aktivitetene med kvartalsvis varighet. Prosjektgruppa møtes inntil seks ganger i året for å koordinere «eldrebølgen» herunder styre budsjettet/idémyldring/utveksle erfaringer osv.

Målgruppa og deltakerne er seniorene sjøl, og hele ideen har sin bakgrunn i en koronainspirert idémyldring for å motvirke isolasjon og fremelske det sosiale livet. Det er utnevnt fire gruppeledere blant seniorene som har ansvaret for hvert sitt hovedtema – og vi starter opp med alt vi kan så snart vi kan og har lov. Vi forventer og tror på en enorm oppblomstring av seniorenes ukentlige hverdagsliv.

Prosjektet gjennomføres av Langevåg Røde Kors og Sula frivilligsentral.

Prosjektleder/forsker

Jostein Håland

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Eldrebølgen
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 290.000
Startdato
04.02.2021