En dritbra hverdag med Noba-appen

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er i dag er vanskelig å finne ut hvilke norske matvarer som er trygge å spise på en lavFODMAP-diett. Mange ender derfor opp med å spise mer begrenset enn nødvendig. Det er det siste året utviklet en app i regi av prosjektleder og tre andre frivillige. Appen inneholder mange norske matvarer med en vurdering av FODMAP-innholdet gjort av prosjektleder. Prosjektleder har ingen medisinsk utdannelse og det er ønskelig å kvalitetssikre informasjonen av en klinisk ernæringsfysiolog. Det er også ønskelig å kartlegge hvorvidt IBS-pasienter på dietten faktisk får en bedre hverdag ved å bruke appen.

Målsetting

Hovedmål: Gjøre hverdagen på en lavFODMAP-diett enklere. 1. Kvalitetssikre informasjonen i Noba-appen av klinisk ernæringsfysiolog. 2. Kartlegge hvorvidt IBS-pasienter faktisk får en bedret hverdag av å bruke Noba-appen, og bli bedre kjent med brukerne av appen og deres behov på dietten.

Målgruppe

Personer med Irritabel Tarmsyndrom (IBS), som går på lavFODMAP-dietten og bor i Norge

Antall personer i målgruppen

20000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet skal gjennomføres i fire deler. 1. Bli bedre kjent med brukerne av appen gjennom brukerintervjuer. Det planlegges rundt 20 grundige brukerintervjuer á 30 minutter, enten over telefon eller fysisk møte. 2. Gjennomføre en undersøkelse, i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer (NKFM), av hvorvidt pasienter med IBS opplever at appen har en positiv innvirkning på hverdagen, og eventuelt hva som kreves for å bedre hverdagen ytterligere. 3. Kvalitetssikre FODMAP-innholdet til alle produkter av en klinisk ernæringsfysiolog 4. Designe og utvikle appen slik at man får et tydelig skille mellom hvilke produkter som er godkjent av en ernæringsfysiolog, og hvilke som ikke er det. Aktivitet 1 og 4 gjennomføres av de frivillige i prosjektet (Ida Husby Swendgaard, Martine Bongard, Henrik Glasø Skifjeld og Brynjar Grønhaug Rongved). Aktivitet 2 gjennomføres av NKFM, og krever en ROS-analyse av Helse Vest IKT. Det kreves også et standardisert elektronisk spørreskjema for undersøkelsen. Aktivitet 3 gjennomføres av en klinisk ernæringsfysiolog, anbefalt av NKFM.

Fremdriftsplan

De første aktivitetene som gjennomføres er: – ROS-analyse av Helse Vest IKT – Utvikling av standardisert elektronisk spørreskjema – Tilrettelegging for at produkter kan bli gjennomgått av en KEF. – Brukerintervju Når dette er gjort blir følgende aktiviteter satt i gang: – Kvalitetssikring av innhold av KEF – Design og utvikling av app for nye endringer – Undersøkelse i regi av NKFM Se vedlagt prosjektbeskrivelse for detaljert fremdriftsplan

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport En dritbra hverdag med Noba-appen (1).pdf

Prosjektleder/forsker

Ida Husby Swendgaard

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
En dritbra hverdag med Noba-appen
Organisasjon
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Org.ledd
Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer (NKFM)
Beløp Bevilget
2019: kr 224 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
01.12.2021
Status
Avsluttet