En god alderdom i ett nytt land

Søknadssammendrag

Prosjektet skal forebygge ensomhet under pandemien hos målgruppen eldre minoriteter 65+. Vi ønsker å skape en arena hvor de kan få praktisert norsk gjennom aktiviteter og kurs og en sosial møteplass. Og gi informasjon og motivasjon til å delta på andre aktiviteter i lokalsamfunnet for pensjonister. Dette er for å øke deltagelsen utenfor hjemme men også for å skape en vedvarende høyere aktivitet generelt hos denne målgruppen. Vi ønsker med dette at de hovedsak deltar på aktiviteter hos oss og at vi kan motivere rundt på andre allerede eksisterende aktivitetene i samfunnet.

Vi planlegger «åpen dør« alle hverdager fra kl 10-15 i vårt lokale i Tønsberg.

Målsetning:
1: Bedre de eldre minoriteters levevilkår og bedre psykisk helse i Vestfold
2: Hindre ensomhet og isolasjon blant eldre minoriteter
3: Gi informasjon om smittevernstiltak rundt pågående pandemi

Vi ønsker med dette å kunne få økt deltagelse utenfor hjemmet og samtidig få informere om pågående pandemi på deres morsmål. Gjennom kurs, aktiviteter og sosial møteplass 5 dager i uka håper vi at målgruppen ser at det er masse tid og muligheter til å få kunnskap informasjon i sitt lokalmiljø.

Så fort muligheten er der åpner vi. Men så lenge vi må holde stengt, bruker vi tiden frem til det på å sende ut tilbud og informasjon til våre samarbeidspartnere, så når vi endelig kan åpne så vil målgruppen være informert. Utenom det, er vi klare for å gi et spennende og nyttig tilbud til målgruppen.

Ønsket resultat er å få flere eldre ut i aktivitet og få informert de om korona tiltakene og vaksinasjon. På kort sikt vil deltakerne få et morsomt og interessant tilbud. På lang sikt kan prosjektet bidra til å skape nettverk og kontakter som gjør at de vil bli mer delaktige generelt i hverdagen.

Prosjektleder/forsker

Martine Seth

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
En god alderdom i ett nytt land
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
15.03.2021