– En sosial vitamininnsprøytning

Sosialt samvær gjennom kultur er målet for Oppegård Røde Kors.

Gjennom sang og musikk skal både sykehjemsbeboere og hjemmeboende eldre få en god opplevelse i en krevende tid. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

På Røde Kors sine sykehjem og på omsorgssenteret skal det holdes flere små konserter. Her skal konsertene forflytte seg rundt på stedet for å nå ut til flest mulig av beboerne.

Gode opplevelser

– Det er ikke nok midler til denne typen aktivitet i de ordinære budsjettene. Med støtte fra Stiftelsen Dam kan vi blant annet gi beboere på institusjon mulighet til å komme seg ut av rommene sine og se andre mennesker, synge, danse og snakke. Det gleder vi oss til, forteller prosjektleder Elisabeth B. Skaugerum.

Hun forteller at det har vært et givende prosjekt å jobbe med.

– I planleggingsfasen av prosjektet har vi kun fått positive tilbakemeldinger, og vi håper dette vil gi opplevelser og noe felles å dele med andre, også i etterkant av prosjektet, sier Skaugerum.

Mange har sittet hjemme lenge

Prosjektet skal gjennomføres i nær tilknytning til den etablerte ordningen med besøksvenner. Hensikten er blant annet å forebygge ensomhet.

– Mange mennesker føler seg ensomme og savner å være del av et fellesskap. Ensomhet er smertefullt og kan være helseskadelig. Vår oppgave som frivillige i Røde Kors er å hindre og lindre smerte, sier Skaugerum.

I dag har Oppegård Røde Kors omtrent 20 besøksvenner som går på hjemmebesøk. Besøksvennene og de hjemmeboende blir invitert ut på en kulturell opplevelse i nærområdet, og et hyggelig måltid sammen.         

– Vi håper at dette gir en kulturell og sosial vitamininnsprøytning hos alle deltakerne, sier prosjektleder Elisabeth B. Skaugerum.


Søknadssammendrag

Bakgrunn
Oppegård Røde Kors Besøkstjeneste består av frivillige besøksvenner som besøker og aktiviserer personer som er ensomme og som ønsker sosial kontakt gjennom Røde Kors. Mange eldre og enslige er spesielt berørt av de strenge tiltakene rundt covid-19.

Målsetning
Gi kulturelle/sosiale opplevelser som avviker fra hverdagen.

Målgruppe og deltakere
Eldre enslige/ensomme med lite nettverk. Både hjemmeboende og på institusjon.

Metode

Tiltak 1:

  • To konserter med en sanger med instrument, som vi har brukt tidligere med flott tilbakemelding fra både besøksvert/institusjon, organiseres på 4 av institusjonene. Konsertene organiseres slik at musikerne spiller på tre avdelinger hver gang. Da når vi flere beboere.

Tiltak 2:

  • Besøksvenn og besøksvert spiser et måltid sammen i nærmiljøet. Besøksvenn henter og bringer.

Tiltak 3:

  • Tilby kulturelle opplevelser for hjemmeboende besøksverter i Kolben kulturhus. Besøksvenn og besøksvert velge aktiviteter sammen. (Tiltak 2 og 3 kan kombineres)

Tidsplan
15/10-2020 til 31/12-2021 Prosjektperiode
20/10-20 til 15/11-21 Besøksvenn og besøksvert går på konserter/spiser ute sammen
01/11-20 til 20/6-21 Organisering av 8 konserter

Forventede resultat
Gode tiltak for ensomme eldre som bor hjemme og institusjoner uten organiserte kulturelle tilbud, vil være av stor verdi for det enkelte menneske og for samfunnet.

For beboere på sykehjem: De kommer seg ut av rommene sine, ser andre mennesker, synger, danser og snakker. Det vil gi lyspunkt i en ellers monoton hverdag. En opplevelse i øyeblikket, og noe å dele med andre i etterkant.

For hjemmeboende: Det vil være med på å motivere dem til å komme seg ut, få påfyll av hyggelige opplevelser. En opplevelse i øyeblikket, og noe å dele med andre i etterkant.

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Skaugerum

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
En sosial vitamininnsprøytning for sårbare eldre i koronatiden
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 80.000
Startdato
08.10.2020