En styrket Besøkstjeneste – tilgjengelig for alle

Søknadssammendrag

Pandemien har ført med seg to store konsekvenser for Besøkstjenestens arbeid; vi har færre frivillige enn ønskelig, og vi har mange seniorer som mangler sosiale møteplasser etter å ha vært isolert over lengre tid. Vårt første hovedmål med prosjektperioden er å sette fokus på rekruttering og ivaretakelse av frivillige, for å kunne imøtekomme behovet for frivillige i Besøkstjenesten. Vårt andre hovedmål er å kunne etablere sosiale team som kan dra rundt på besøk til institusjoner i byen og være til glede for beboere og brukere som ønsker mer sosial kontakt. Vi har et spesielt ønske om å finne flere eldre frivillige, for eksempel nypensjonerte, som fortsatt har store ressurser, men bedre tid i hverdagen enn for eksempel studenter, som vi allerede har en del av.

Rekrutteringen vil foregå ved standvirksomhet og generell markedsføring ut mot arenaer hvor vår målgruppe av frivillige antas å være tilstede. Dette kan for eksempel være på senioruniversitetet, pensjonistforeninger eller hobbygrupper. Vi kommer også til å bruke sosiale medier (facebook) til promotering.

Planlegging av sosiale team/møteplasser er allerede i gang. Vi ønsker å sette sammen team på tre-fire frivillige som kan «lånes ut» til byens institusjoner for å presentere et sosialt og underholdende innhold til byens eldre beboere. Vår første pilot er et prosjekt hvor fire elever fra valgfag «Innsats for andre», i regi av Besøkstjenesten skal ut til et sykehjem for å lage kino for beboerne. Vi gleder oss til å bruke erfaringene fra dette til å lage en prosjektmal som fra høsten av kan brukes av våre egne frivillige for å skape flere slike team.

Den ønskede virkningen av prosjektet er at vi når ut til alle som trenger oss. Det er store mørketall på ensomhet, og vi ønsker å sørge for at alle i Tromsø vet at Besøkstjenesten finnes.

Prosjektleder

Ingvild Spinn Skaarseth

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
En styrket Besøkstjeneste – tilgjengelig for alle
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 270.000
Startdato
08.04.2022
Sluttdato
30.06.2023