Et måltid i fellesskap for hjemmeboende eldre

Søknadssammendrag

Vi vil ha prosjektet om et «Måltid i fellesskap for eldre hjemmeboende» i gang så lenge som mulig. Vi opplevde under pandemien at det var mange eldre hjemmeboende som ble plaget av ensomhet og vantrivsel, med påfølgende vekttap. Mange sa tydelig at de savnet fellesskap og sosial omgang og vi bestemte oss for å gjøre noe med det.

Vårt mål er at eldre skal ha noe å se fram til, kunne spise et måltid næringsrik mat sammen med med andre, og være en del av samfunnet igjen. Vi erfarer med en gang at de blir i bedre psykisk stand og viser glede over tiltaket.

Målgruppen er hele veien eldre hjemmeboende da det er disse som har falt helt utenfor i samfunnet i perioden med corona.
Deltakere er eldre fra hele kommunen, mange kan kjøre til tilstelningen selv og mange får skyss. Noen ber om at vi ordner transport for dem, og det klarer vi, enten ved samkjøring eller direkte henting. Vi ser hvor viktig mat er for alle eldre og hvor viktig det er at de får matlysten tilbake, derfor ser vi det som viktig med god tid og gode samtaler på våre tilstelninger. Vi legger ikke opp til spesiell underholdning fordi vi hører at det er samtalene som er viktige.

Tidsplanen strekker seg fra mars 2022 til juni 2023. Foreløpig har vi en type sammenkomst ukentlig og en annen type sammenkomst månedlig. Begge typer er godt besøkte og vi forventer at dette vil vedvare utover i prosjekttiden. Ukentlig er et enklere måltid sammen og månedlige er et varm, næringsrikt måltid. Vi beregner at vi vil nå målet om å ha med ca. 1200 deltakere i prosjektet denne tiden, og håper det vil bli like bra resultat som det ser ut til nå i oppstarten.

Prosjektleder

Bergljot Skjærstein

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Et måltid i fellesskap for hjemmeboende eldre
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
08.04.2022