Et måltid i fellesskap

Søknadssammendrag

I løpet av den tiden vi har bak oss dette året med nedstengning av alle sosiale aktiviteter, opplever vi at mange eldre har hatt svært liten kontakt med andre og de har savnet det sterkt.

Vi ønsker å bygge opp igjen treffpunkt for eldre i kommunen. Der skal de kunne få et måltid sammen med andre, ha god tid til sosialt samvær, og møtes i trygge former i henhold til pålagte restriksjoner. Det er viktig for alle eldre å kunne møtes til uforpliktende samvær, kun for å ha det hyggelig.

Vi ser at flere eldre har tapt seg, gått ned i vekt, ikke forstått at alt har måttet vært stengt så lenge, og mange har blitt deprimerte. Mange av disse er i målgruppen vår, mellom 60 og 80 år, aleneboende, og gjerne med lite familie rundt seg. For å hjelpe dem tilbake til ordinær livsførsel der de har hatt sosialt tilbud tidligere, ser vi det som svært viktig at vi kan starte opp igjen vår aktivitet raskest mulig.

Vi beregner å starte opp midt i oktober med første samvær, og fortsette regelmessig utover mot jul. Så blir det ett ekstra samvær før jul med smak av julemat. Rett over nyttår beregner vi å arrangere juletrefest med underholdning og juletrefest-aktiviteter.

Vi fortsetter med vanlige samvær utover i året, ukentlig, med servering og sosialt samvær.

I mai/juni vil vi arrangere en busstur for å komme ut på en opplevelse som er litt utenom det vanlige. Vi beregner en dagstur med middag underveis.

Vi håper at disse tiltakene vil gi bedre livsvilkår for våre eldre og oppmuntre dem etter en vanskelig periode. Vi opplever også at våre frivillige savner å delta på aktiviteter og er bekymret for flere som ble veldig alene i år.

Prosjektleder/forsker

Bergljot Skjærstein

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Et måltid i fellesskap
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 105.750
Startdato
08.10.2020