Etablering av hudskole

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn

Bakgrunn

Etablering av hudskole for mennesker med ny oppdaget kronisk hudsykdom, for eksempel psoriasis. Formålet med prosjektet var å etablere og teste ut effekten av en “hudskole” for mennesker med relativt nyervervet psoriasis. Deltakerne skulle gjennom en kombinasjon av forelesninger og erfaringsutveksling med hverandre få et helhetlig syn på seg selv og klare å sette sin sykdom inn i et totalperspektiv.

 

Mål

Prosjektet hadde 6 delmål:

  • Gi deltakerne innsikt i hvordan man på best mulig måte skal kunne lære seg å leve med en kronisk hudsykdom.
  • Lære deltakerene nødvendige metoder / teknikker for å holde huden i best mulig stand.
  • Lære deltakerne å akseptere sin hudsykdom og lære seg å leve med sykdommen som en integrert del av livet.
  • Deltakerne skal bygge personlige nettverk som kan brukes aktivt når man kommer hjem og skal fungere i dagliglivet.
  • Deltakerne skal erverve seg kunnskap om sykdommens årsak, sekundærforebygging og behandling.
  • Deltakerne skal lære seg selvbehandling og få innsikt i livsfaktorer som kan påvirke sykdommen.

 

Organisering

Prosjektet ble gjennomført som to weekendkurs; Hudskole 1 fra 27. – 29. november 1998, og Hudskole 2 fra 17. – 19. september 1999.

 

Hudskole 1 hadde 8 deltakere og Hudskole 2 hadde 13 deltakere. Medlemstilbud av denne typen er noe nytt for NPFs medlemmer, og vi regner med at etter hvert som dette kurstilbudet blir bedre kjent blant medlemmene blir interessen større.­ Det var lagt vekt på å legge til rette for at kursdeltakerne ble “tatt vare på ” i det sosiale samværet. Alle skulle føle seg inkludert.

 

Deltakerne

Deltakerne var i alderen 20­ – 40 år, og hadde hatt psoriasis i fra 3 år og oppover. Flere av deltakerne hadde i tillegg leddproblemer. Til Hudskole 2 var interessen stor, og det var til sammen ca. 60 påmeldte til 13 plasser. Dette viser at interessen for denne typen kurs økte betraktelig allerede fra første til andre gang kurset ble arrangert.

 

Foredragsholderne

Det ble brukt fagfolk innefor de ulike fagfelt kurset tok for seg. I tillegg til NPFs forbundsleder Anne-Lise Tornes, presenterte tillitsvalgt i NPF Trine Knudtzon klimabehandlingen fra Valle Marina.

 

Totalevaluering

På bakgrunn av deltakernes evaluering må kursene kunne karakteriseres som meget vellykket. Det faglige innholdet ble evaluert som riktig tilpasset i forhold til tema og vektlegging. Det sosiale samværet ble evaluert som meget utbytterikt og positivt.

 

Planer framover

NPF håper å kunne arrangere slike kurs også i fremtiden, avhengig av tilgjengelige midler.

Prosjektleder/forsker

Monica B. Sagen

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Etablering av hudskole
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
1998: kr 119 600
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet