«Fengslende aktiviteter» Aktivitetspakker til innsatte i norske fengsler

Søknadssammendrag

Innsatte i norske fengsler har på grunn av koronasituasjonen blitt ilagt store begrensninger i aktivisering, slik som store deler av samfunnet på utsiden av murene. Isolasjonsproblematikk og bemanningsutfordringer har preget Kriminalomsorgen også før dagens situasjon gjorde seg gjeldene.

Resultatet er at innsatte har mistet blant annet sysselsettingstilbud, skoletilbud og bibliotektilbud som fører til at innsatte har enda færre muligheter til å aktivisere seg selv i disse tider.

Det forventes at toppen på smittespredningen kommer senere enn i resten av samfunnet og at tiltakene derfor vil opprettholdes lenger. Per 25.03.2020 soner 2.800 innsatte i norske fengsler, av disse soner ca. 2.000 på fengsler med høy sikkerhet. Vi ønsker å legge til rette for at innsatte som er særlig isolert på grunn av disse tiltakene kan aktivisere seg selv på cella eller ha aktiviteter én-til-én som kan holde de innsatte stimulert på en forsvarlig måte.

I samarbeid med «Sjakk og samfunn» skal Røde Kors Visitortjeneste sende ut 1.350 «aktivitetspakker» for innsatte bestående av Sjakkspill og opplæringsmateriell til innsatte.

Prosjektleder/forsker

Carola Ruud

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
«Fengslende aktiviteter» Aktivitetspakker til innsatte i norske fengsler
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
17.04.2020