«Fengslende aktiviteter» Aktivitetspakker til innsatte i norske fengsler

Sluttrapportsammendrag

Kriminalomsorgen iverksatte i mars en rekke tiltak for å hindre koronasmitte i etaten. Dette førte til at mange innsatte mistet muligheten til å delta på en rekke aktiviteter utenfor cellen, motta besøk og motta bistand fra frivillige organisasjoner. En konsekvens av utviklingen er at kriminalomsorgen i økt grad har funnet det nødvendig å benytte full isolasjon av innsatte som virkemiddel for å hindre spredning av Covid-19 i fengsel.

Antall innsatte som sitter mer enn 22 timer på cellen per døgn økte kraftig i mars og frem til juni. Dette gjelder også når man ser på antall innsatte på isolasjon som ikke er begrunnet med COVID-19. De innsatte i norske fengsler har med andre ord aldri opplevd å være mer isolert enn det de har vært i 2020. Isolert på cellen og isolert fra samfunnet. Norges Røde Kors gikk i april inn i et samarbeid med «Sjakk og Samfunn» – et prosjekt i regi av Norges Sjakkforbund – for å sette sammen pakker med sjakkspill og opplærings-DVDer.

Det var et ønske om å gi de innsatte en aktivitet som kunne bidra til egenaktivisering på celle eller aktivisering 1:1 på avdelingene som ivaretar smittevernreglene. Sjakk gir et godt alternativ for egenaktivisering og én til én aktivitet som bidrar til å redusere isolasjonsskader, redusere frustrasjoner hos innsatte og aktivisere og stimulere deres sinn.

Norges Røde Kors organiserte kontakten med fengslene lokalt, mens logistikken og distribusjonen av pakkene ble gjennomført av Sjakk og Samfunn til de ulike fengslene rundt om i Norge. Til sammen ble 517 sjakkbrett og 71 opplærings-DVDer sendt ut til 27 fengsler. Dette vil si at det er til sammen 1787 innsatte som har fått tilgang til sjakkspillene. I tillegg ble det sendt ut 45 sjakkbrett til 5 opplærings-DVDer til Trandum Utlendingsinternat. Fengslene har tilrettelagt for at de innsatte kan spille sjakk med hverandre, med ansatte eller med frivillige når det var mulig gitt smittevernstiltakene.

Tilbakemeldingene fra fengslene har vært svært gode. «Innsatte føler at tiden går fort og at støynivået har gått ned på avdeling, ved at flere sitter i dyp konsentrasjon rundt et sjakkspill. På grunn av Corona situasjonen blir innsatte delt inn i mindre grupper, da er brettspill som sjakk et spesielt godt tilbud. Enkelte avdelinger har startet interne turneringer, men en turnering med resten av fengslet må avvente litt i disse spesielle tider.

Vi håper som alle andre at vi kan komme tilbake til normale tilstander så fort som mulig og at vi kan få gjennomført sjakktilbud på kveldene, da med eksterne kursholdere, frem mot en stor avslutningsturnering i hallen, som vi hadde planlagt.» Flere fengsler planlegger nå sjakkturneringer sammen med Visitorgruppene som er tilknyttet de ulike fengslene så snart som smittesituasjonen tillater det.


Søknadssammendrag

Innsatte i norske fengsler har på grunn av koronasituasjonen blitt ilagt store begrensninger i aktivisering, slik som store deler av samfunnet på utsiden av murene. Isolasjonsproblematikk og bemanningsutfordringer har preget Kriminalomsorgen også før dagens situasjon gjorde seg gjeldene.

Resultatet er at innsatte har mistet blant annet sysselsettingstilbud, skoletilbud og bibliotektilbud som fører til at innsatte har enda færre muligheter til å aktivisere seg selv i disse tider.

Det forventes at toppen på smittespredningen kommer senere enn i resten av samfunnet og at tiltakene derfor vil opprettholdes lenger. Per 25.03.2020 soner 2.800 innsatte i norske fengsler, av disse soner ca. 2.000 på fengsler med høy sikkerhet. Vi ønsker å legge til rette for at innsatte som er særlig isolert på grunn av disse tiltakene kan aktivisere seg selv på cella eller ha aktiviteter én-til-én som kan holde de innsatte stimulert på en forsvarlig måte.

I samarbeid med «Sjakk og samfunn» skal Røde Kors Visitortjeneste sende ut 1.350 «aktivitetspakker» for innsatte bestående av Sjakkspill og opplæringsmateriell til innsatte.

Prosjektleder

Carola Ruud

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
«Fengslende aktiviteter» Aktivitetspakker til innsatte i norske fengsler
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
17.04.2020