Ferie for alle – Senior Innlandet

Søknadssammendrag

Våre frivillige opplever at isolasjon og passivitet har gitt økt ensomhet, engstelse, dårligere helse og mindre livsglede hos mange sårbare eldre. Institusjoner har besøksforbud, aktiviteter er begrenset og mange hjemmeboende er i langvarige, selvpålagte karantener. Aktiviteter og sosiale sammenkomster er satt på vent og mange er urolige til samfunnets gradvise gjenåpning.

«Ferie for alle» er godt etablert og utviklet for lavinntektsfamilier, og vi ønsker å tilby kortreiste turer, for eldre, på tvers av kommunegrenser bygget på samme konsept.

Målgruppen er eldre uten nettverk eller andre tilbud, både fra institusjon og hjemmeboende. Vi ønsker å bidra til økt sosialt samvær og livsglede, ved kortreiste og trygge ferieopplevelser. Med deltakere fra ulike områder vil opplevelsene både kunne deles som minner i etablerte nettverk og gi muligheter for etablering av nye relasjoner. Hvis Covid-19 setter reisebegrensinger vil midlene omdisponeres til aktivitetspakker og dagsturer tilpasset deltakere med hensikt å fremme fysisk aktivitet og sosial deltakelse.

Distriktskontorene er ansvarlig for planlegging, formidling og søkeprosessen. Deltakere rekrutteres gjennom åpen søkeprosess og frivillige rekrutteres som turledere og hjelpere. Dette gir mulighet for økt samarbeid mellom lokalforeninger, tydeliggjør ansvarsfordeling, sikrer fremdrift og gjøre det lettere å bygge et godt fundament for gode og varige langtidseffekter utover prosjektperioden 2020/2021.

Målet er å etablere Seniorferie som en årlig aktivitet på lik linje med FFA, og bidra til at dette kan være en pilot for et fylkesdekkende tilbud for hele Innlandet.
I perioden vil det planlegges og gjennomføres minst to opphold, vår og høst 2021, med 100 deltakere og tilskuddet vil gå til å dekke direkte kostnader til reise, kost og aktiviteter.

Tidsplan:
Nov 2020 – Des 2020 Planlegging
Jan 2021 – Mars 2021 Rekruttering deltakere/frivillige Vårtur
Mars 2021 – Juni 2021 Vårtur, rekruttering deltakere/frivillige Høsttur
Sept 2021 – Okt 2021 Høsttur
Okt 2021 – des 2021 Evaluering, rapportering og plan for videreføring

Prosjektleder/forsker

Hege Lysholm

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Ferie for alle – Senior Innlandet
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 290.000
Startdato
03.10.2020