Festmiddag for 100 personer

Søknadssammendrag

Lokalrådet for omsorg i Aalesund Røde Kors har fokus på tiltak for å motvirke ensomhet hos de eldre.Vi samarbeider med Ålesund kommune som registrerer de eldre med hjelpebehov.
I vanlige tider har vi besøkstjeneste med flere frivillige både «en-til-en» og gruppevis hos eldre på institusjon og hos hjemmeboende eldre. Nå under koronaen har besøkene blitt vanskeligere å gjennomføre og de eldre har blitt mer ensomme enn ellers.

Derfor satser vi på prosjekt som kan gi de eldre hjemmeboende en deltakende aktivitet med sosialt fellesskap under forsvarlige rammer.

Vi ønsker å invitere 100 eldre som bor hjemme, til en fest med både god mat og underholdning.

Noen av disse har en besøksvenn som de ikke har sett så mye til i denne tiden, mens andre bare har hatt besøk fra kommunens hjemmetjeneste, men alle har de vært mer ensomme enn ellers. Vi skal samarbeide både med våre besøksvenner og den kommunale hjemmetjenesten med å finne fram til de som kan delta på denne aktiviteten.

Vi har fått tilbud om en festmiddag for 100 personer i et lokale som kan romme opp til 700 personer og som er godt tilrettelagt for bevegelsehemma . De har også gode rutiner for smittevern både i lokalet og ved serveringen av mat. .

Våre frivillige besøksvenner og frivillige fra Hjelpekorpset vil sørge for transporten og også være med som hjelpere under festen.

Til å underholde ønsker vi å engasjere ungdommer som er aktive på Fellesverket med sang og dans i forestillingen Fargespill .

Forberedelsene til aktiviteten vil starte til høsten med informasjon og forberedelser , mens selve festmiddagen vil finne sted i november /desember 2021.

Vi forventer at dette vil være en gledelig begivenhet både for de eldre ensomme og for alle frivillige som er med og hjelper til.

Prosjektleder/forsker

Erna Hjelle

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Festmiddag for 100 personer
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 80.000
Startdato
05.05.2021