Filmproduksjon: Uskyld

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Filmen tar sikte på visuelt å tydeliggjøre dissosiasjon som traumerelatert fenomen. Formålet er primært å belyse denne forsvarsreaksjonen, som foreløpig er lite kjent. Det kan ha en klar forebyggende effekt at mennesker som dissosierer uten å vite om det, blir informert om at slike reaksjoner er naturlige, og at det er hjelp å få. Det er også en fordel at mennesker som opplever at andre dissosierer, får en forståelse av hva som skjer.

Målsetting

Hensikten med filmen er visuelt å illustrere traumerelaterte fenomener som dissosiasjon – sammen med flashbacks og kroppsreaksjoner – slik at mennesker kan få en bedre forståelse av og innsikt i ettervirkninger av traumer, krenkelser og overgrep.

Målgruppe

Samfunn/allmennheten

Antall personer i målgruppen

400000

Beskrivelse av gjennomføring

Filmen skal produseres av Atom film A.S og kvalitetssikres av LMSO og SMISO Oslo. Det har hele veien vært – og vil være – en løpende dialog mellom filmskaperne og medlemmer av søkerorganisasjonen, som består av både fagfolk og mennesker med erfaringsbakgrunn. En ressursgruppe skal etableres for å følge opp prosjektet. Informanter og eksperter er allerede involvert, og flere skal bli spurt om å bidra til prosjektets gjennomførelse og kvalitetssikring. Atomfilm ønsker å engasjere Trine Anstorp som faglig konsulent, og flere fagpersoner er nevnt i prosjektbeskrivelsen. Filmen tar sikte på å være sterkt engasjerende, ha høy kunstnerisk verdi, cinematografiske uttrykksfulle bilder, og troverdig spill. Filmen vil ha et bredt nedslagsfelt, både som frittstående kunstnerisk verk, og som visuelt medium til bruk i opplysningsvirksomhet. Denne kortfilmen om dissosiasjon skal tilbys som opplysningsfilm til ulike instanser og organisasjoner, evt. med foredrag. (Dette utdypes også i prosjektbeskrivelsen)

Fremdriftsplan

Forberedelser – søknader 2018 Produksjonsforberedelser 01/19 – 03/19 Innspilling 04/19 Etterarbeid 05/19 – 07/19 Festivaler 07/19 – 2020 Distribusjon Videreg skoler 08/19 – 2020 Infoarbeid LMSO 08/19 – 2020 Kulturelle skolesekk turné 03/20

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport for Filmproduksjon_Uskyld_Prosjektnr. 2019_HE1-259515.pdf

Prosjektleder/forsker

Eirik Tveiten

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Filmproduksjon: Uskyld
Organisasjon
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Org.ledd
Atom film AS
Beløp Bevilget
2019: kr 400 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
30.06.2022
Status
Avsluttet