Vi tror deg – digitale samtaler i grupper

Søknadssammendrag

Digitale samtalegrupper som gir deltagerne støtte og veiledning til å håndtere egen situasjon basert på hjelp til selvhjelp-prinsippet. Deltagerne får støtte, råd og veiledning fra andre som vet hvordan det er å oppleve seksuelle overgrep. På denne måten kan man føle seg mindre ensom, tross avstand. Dette er et lavterskel samtaletilbud, som vil foregå over videosamtaler. Målgruppen er alle kjønn over 18 år, som er utsatt for seksuelle overgrep.

Støttetilbudene i samfunnet har blitt begrenset på grunn av Covid-19, og vi ser behovet for å opprette et digitalt støttetilbud, basert på henvendelser angående dette.

Gruppene består av åtte deltagere, inkludert gruppelederne. Hver gruppe vil ha et digitalt møte i uka på to timer i åtte uker, og hver deltager får også mulighet til en time samtale med en av gruppelederne hver uke. 

Hvert møte blir lagt opp etter tema. Hovedfokuset er å håndtere hverdagen på en positiv og meningsfull måte.

Tema:
Uke 1: Introduksjon og motivasjon
.
Uke 2: Dagens situasjon. Hva oppleves som vanskelig her og nå? Hvordan kan man endre på dette? 
Innføring i toleransevinduet.
Uke 3: Hvordan lære seg å leve med triggere.
Uke 4: Støttenettverk. 
Hvilke støttenettverk har vi? Både personlige og profesjonelle.
Uke 5: Selvbilde, selvtillit og vennlighet til seg selv.
Uke 6: Seksuell helse og intimitet etter overgrep.
Uke 7: Ønsketema fra deltagerne.
Uke 8: Avslutning.

Om deltagerne ønsker samtaler og hjelp i etterkant av de digitale gruppene vil vi sette av tid for å kartlegge deres behov og veien videre etter at de digitale samtalegruppene er avsluttet.

De digitale gruppene vil ledes av prosjektleder June Holm og sosionom Julie Pedersen. De vil bidra med egne erfaringer, råd og veiledning.

Prosjektleder/forsker

June Holm

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Vi tror deg – digitale samtaler i grupper
Organisasjon
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020