Folat og hjerte-kar sykdommer

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet: Forhøyet plasmakonsentrasjon av homocystein er en uavhengig risikofaktor for hjerte/karsykdom

Bakgrunn for prosjektet: Forhøyet plasmakonsentrasjon av homocystein er en uavhengig risikofaktor for hjerte/karsykdom. I de siste årene er det i en rekke studier funnet at det er en sammenheng mellom konsentrasjonen av folat og risikoen for å få hjerteinfarkt eller hjerneslag. Supplementering av kosten med folsyre har vist seg å redusere høye plasma homocysteinkonsentrasjoner, og kan derved tenkes å redusere risikoen for hjerte/karsykdommer.

 

Resultater fra prosjektet:

I. Endotelial dysfunksjon

(i) En konsekvens av homocystein kan være fremming av endotel-skade, som igjen fører til redusert frigjøring av nitrogen monooxid (NO). I vår intervensjonsstudie, hvor pasienter med hyperhomocysteinemi (plasma konsentrasjon >15 µmol/L) inntok folsyre i ett år, fant vi at pasienter med hyperhomocysteinemi har lave konsentrasjoner denne markøren sammenlignet med det friske kontrollpersoner har, og at de samtidig har en svekket funksjon av endotelceller. Videre fant vi at folsyrebehandling i seks uker signifikant forbedret disse parametre. Vi fant ennvidere at hyperhomocysteinemipasientene har høyere nivåer av et stoff som hemmer funksjonen til nitrogen monooxid (publikasjon [1] og [4]).

 

II. Inflammasjon

(i) Vi fant at perifere blod celler fra pasienter med hyperhomocysteinemi hadde signifikant høyere nivå av en reseptor for oksidert low density lipoprotein (oxLDL) enn friske matchede kontroller, samtidig som de frigjorde mer betennelse-fremmende stoffer og stoffer som øker ustabiliteten til aterosklerotiske plakk etter stimulering med oxLDL, og at disse funnene ble normalisert etter folsyrebehandling (publikasjon [3], [5] og [7]).

 

Vitenskapelig betydning: Homocystein er en uavhengig risikofaktor for hjerte/karsykdom, men det vites ikke om det er en kausal sammenheng mellom homocystein og hjerte/karsykdom. Prosjektet har gitt viktig informasjon om mulige mekanismer for homocysteins aterogene effekt, med spesiell fokus på inflammasjon og trombose, og på effekt av folsyrebehandling på markører for inflammasjon og trombose.

 

Publikasjoner:

Holven, K.B., Holm, T., Aukrust, P., Christensen, B., Kjekshus, J., Andreassen, A.K., Gullestad, L., Hagve, T.A., Svilaas, A., Ose, L. & Nenseter, M.S. 2001, ”Effect of folic acid treatment on endothelium-dependent vasodilation and nitric oxide-derived end products in hyperhomocysteinemic subjects.” Am J. Med. nr. 110, s. 536-542. [1]

 

Nenseter, M.S. & Holven, K.B. 2001, ”Holdepunkter for homocystein som en uavhengig risikofaktor for hjerte-og karsykdom.” Vedlegg til Tidsskrift for den Norske Legeforeningen. Hjerte-og karsykdommer i praksis nr. 2, s. 1-4. [2]

 

Holven, K.B., Aukrust, P., Holm, T., Ose, L. & Nenseter, M.S. 2002, “Folic Acid Treatment Reduces Chemokine Release from Peripheral Blood Mononuclear Cells in Hyperhomocysteinemic subjects.” Arterioscler Thromb Vasc Biol årg. 1, nr. 22, s. 699-703. [3]

 

Holven, K.B., Haugstad, T., Holm, T., Aukrust, P., Ose, L. & Nenseter, M.S. 2003, “Folic acid treatment reduces elevated plasma levels of asymmetric dimethylarginine in hyperhomocysteinemic subjects.” Brit J. Nutrition nr. 89, s. 359-363. [4]

Holven, K.B., Schultz, H.B., Halvorsen, B., Aukrust, P., Ose, L. & Nenseter, M.S. “Enhanced Expression of Lectin-Like Oxidized LDL Receptor-1 in Peripheral Blood Mononuclear cells of Hyperhomocysteinemic subjects; Effect of Folic Acid Treatment.” J. Nutr. In press 2004. [5]

 

Blomhoff, S., Holven, K.B., Brosstad, F., Ose, L. & Nenseter, M.S. “If Psycological Factors influence Cardiovascular Disease: which Factors are Important and How do They Interact?” J. Thrombosis and Haemostasis. In Press 2004. [6]

 

Holven, K.B., Halvorsen, B., Schultz, H.B., Aukrust, P., Ose L. & Nenseter, M.S. 2003, “Expression of Matrix Metalloproteinase-9 in Blood Mononuclear Cells of Hyperhomocysteinemic Subjects.” Eur J. Clin Invest nr. 33, s. 555-560. [7]

Prosjektleder/forsker

Kirsten Holven

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Folat og hjerte-kar sykdommer
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
1999: kr 480 000, 2000: kr 480 000, 2001: kr 505 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
01.07.2002
Status
Avsluttet