Folkehelse og løpeglede en sosial møteplass

Søknadssammendrag

På grunn av koronasituasjonen har mange blitt fratatt sitt normale sosiale liv gjennom arbeid og fritid, og mange har også mistet en sosialiseringsarena gjennom organiserte aktiviteter.

Vi ønsker å tenke nytt i organiseringen av løp, og på den måten skape arenaer for løpsaktivitet i 2021 for å kunne tilby møteplasser og aktiviteter. Det vil være løp som er organisert med godt smittevern. Løpene skal arrangeres digitalt. De digitale løpene retter seg mot personer i alle aldre. Alle kan være med, uavhengig av fysisk form.

Det skal organiseres 2 løp hvor målet er å samle mange kilometer. Løpene er ikke knyttet til et geografisk område, og man kan løpe der man ønsker. 6 løp skal organiseres på ulike steder i Asker og Bærum. De løpene er knyttet til bestemte løyper. Løpene vil bli arrangert fra slutten av mai til midten av september.

Når vi ser at sosial isolasjon innebærer stor risiko for befolkningens helse, bør det eksistere møteplasser i samfunnet som kan motvirke de negative effektene som sosial isolasjon har på psykisk helse. Ved å delta på aktiviteter i dette prosjektet, vil de som deltar få mulighet til økt sosial kontakt innenfor de til enhver tid gjeldene smittevernreglene, og de vil kunne få et større sosialt nettverk.

Rekruttering av deltakere vil pågå fra mai til august. Løpene vil arrangeres fra slutten av mai til midten av september.

Datainnsamlingen vil hovedsakelig være i september og oktober. Rapport skal ferdigstilles 30. november.

Prosjektleder/forsker

Brynhild Askvik

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Folkehelse og løpeglede en sosial møteplass
Organisasjon
Norges Bedriftsidrettsforbund
Beløp Bevilget
Kr 115.000
Startdato
26.05.2021