Kontaktperson

Kjetil Olsen Haugelund

Norges Bedriftsidrettsforbund har som mål å få så mange som mulig i fysisk aktivitet, uavhengig av utgangspunkt. De gir bedrifter, kolleger, venner og familier en aktiv arena hvor man er likeverdige og får til noe sammen.

Norges Bedriftsidrettsforbund har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2000.

I 2024 HAR Norges Bedriftsidrettsforbund FÅTT STØTTE TIL1prosjekt
det utgjør35.000kroner
SIDEN FØRSTE TILDELING I 1997 HAR Norges bedriftsidrettsforbund FÅTT STØTTE TIL49prosjekter
TOTALT HAR Norges bedriftsidrettsforbund FÅTT5.744.976KRONER I STØTTE FRA STIFTELSEN DAM

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom Norges Bedriftsidrettsforbund:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter