Foodtruck til sykehjem – videreføring

Søknadssammendrag

På grunn av koronapandemien ble det ble stans i alle besøk for beboere på sykehjem, både fra familie og frivillige besøksvenner. Besøksvennene som pleier å bringe med seg glede, menneskelig kontakt og impulser fra samfunnet utenfor sykehjemmet hadde ikke tilgang før i september. I denne «Koronaperioden» har besøksvenner forsøkt å holde kontakt på andre måter enn fysiske besøk.

Målgruppen for prosjektet er beboere i sykehjem. Vi ønsker at beboerne opplever glede! Målsettingen er å gi sykehjemsbeboerne en god «her og nå»-opplevelse som også kan bli noe å minnes. Ved å tilby besøk av en Food-truck med frivillige besøksvenner som medhjelpere vil de eldre få frisk luft, smak av god mat, sosialt samvær og en liten gåtur. Vi har lagt vekt på å finne matretter som egner seg å spise for de eldre, men som samtidig er litt spesielle og gir en spennende smaksopplevelse. Våre frivillige vil servere, skape god stemning og trygghet, samt oppfordre beboerne til å bli med på en gåtur.

En beskrivelse av prosjektet vil bli sendt til frivillighetskoordinatorer og sykehjemmets leder på de 15 utvalgte sykehjemmene/omsorg+ i god tid før besøket. Basert på deres tilbakemeldinger kan hvert enkelt besøk tilpasses det aktuelle sykehjemmet. Hvert sykehjem vil få ett besøk av en Food-truck og et tilstrekkelig antall frivillige besøksvenner.

Prosjektleder vil holde kontakten med sykehjemmene og med det firmaet som står for serveringstilbudet. Prosjektmedarbeider vil bistå i den praktiske gjennomføringen. De aktuelle besøksvennene vil bli kontaktet av prosjektleder og kan delta på ett eller flere besøk. Frivilligkoordinatorene på sykehjemmet vil få ansvar for å spre informasjon innad og den praktiske gjennomføringen på det enkelte sykehjemmet. Gjennomføringen vil foregå mellom mai og september 2022.

Prosjektleder/forsker

Laila Åteigen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Foodtruck til sykehjem – videreføring
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 260.000
Startdato
05.10.2021