Foodtruck til sykehjem – videreføring

Søknadssammendrag

På grunn av koronapandemien ble det ble stans i alle besøk for beboere på sykehjem, både fra familie og frivillige besøksvenner. Besøksvennene som pleier å bringe med seg glede, menneskelig kontakt og impulser fra samfunnet utenfor sykehjemmet hadde ikke tilgang før i september. I denne «Koronaperioden» har besøksvenner forsøkt å holde kontakt på andre måter enn fysiske besøk.

Målgruppen for prosjektet er beboere i sykehjem. Vi ønsker at beboerne opplever glede! Målsettingen er å gi sykehjemsbeboerne en god «her og nå»-opplevelse som også kan bli noe å minnes. Ved å tilby besøk av en Food-truck med frivillige besøksvenner som medhjelpere vil de eldre få frisk luft, smak av god mat, sosialt samvær og en liten gåtur. Vi har lagt vekt på å finne matretter som egner seg å spise for de eldre, men som samtidig er litt spesielle og gir en spennende smaksopplevelse. Våre frivillige vil servere, skape god stemning og trygghet, samt oppfordre beboerne til å bli med på en gåtur.

En beskrivelse av prosjektet vil bli sendt til frivillighetskoordinatorer og sykehjemmets leder på de 15 utvalgte sykehjemmene/omsorg+ i god tid før besøket. Basert på deres tilbakemeldinger kan hvert enkelt besøk tilpasses det aktuelle sykehjemmet. Hvert sykehjem vil få ett besøk av en Food-truck og et tilstrekkelig antall frivillige besøksvenner.

Prosjektleder vil holde kontakten med sykehjemmene og med det firmaet som står for serveringstilbudet. Prosjektmedarbeider vil bistå i den praktiske gjennomføringen. De aktuelle besøksvennene vil bli kontaktet av prosjektleder og kan delta på ett eller flere besøk. Frivilligkoordinatorene på sykehjemmet vil få ansvar for å spre informasjon innad og den praktiske gjennomføringen på det enkelte sykehjemmet. Gjennomføringen vil foregå mellom mai og september 2022.

Prosjektleder

Laila Åteigen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Foodtruck til sykehjem – videreføring
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 260.000
Startdato
05.10.2021