For de minste døve/hørselshemmede barna

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Dagens barn i alderen 1-7 år har et enormt utvalg av film, musikk og litteratur. Barna kan velge og vrake i barnefilmer. Det finnes masse barnesanger, rim og regler og barnebøker/pekebøker og fortellinger som passer de små. Men det er ett krav til barna for å kunne ha glede av dette: De må kunne høre. Dermed er dette enorme utvalget av film, musikk og litteratur utenfor rekkevidde for de aller minste døve og hørselshemmede barn. I tillegg har dagens døve/hørselshemmede barn en utfordring: Mange av barna lever ikke i et tegnspråkmiljø, og har derfor ikke lært seg flytende tegnspråk

Målsetting

Produktmål: Barnebøker, sanger, rim og regler på tegnspråk, hver tittel i to versjoner; som norsk tegnspråk og som "literal interpretation". Effektmål: Bedre litterært tilbud og inkludering av døve/hørselshemmede barn, styrke foreldrenes evne til å fremme sin egen og sine barns språkutvikling.

Målgruppe

Effektmålgruppe: Døve/hørselshemmede barn i aldersgruppe 1-7 år, samt andre som har nytte av tegnspråk, tegn og/eller ASK og har glede av det samme materiellet.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal lage filmer, bøker, sanger, rim og regler for døve/hørselshemmede barn der foreldre og barn for hver eneste tittel skal kunne velge mellom to versjoner; flytende tegnspråk eller oversatt som literal interpretation (Napier, 2016). Når de velger en tittel, kan de velge mellom to filmer med to ulike tegnspråkvarianter. Begge filmversjonene har i tillegg undertekster og fortellerstemme. Dette er en innovativ tilnærming, som også støttes av fagmiljøet. Se vedlegg fra tegnspråkprofessor og tidligere direktør i Språkrådet Arnfinn Vonen, Signo skole- og kompetansesenter og Tegnhuset. Vi har også inngått en samarbeidavtale med TV2 Skole/Elevkanalen om at det som produseres i prosjektet blir distribuert på Elevkanalen, og når fram til 70-75% av landets grunnskoler, som dekker den øvre aldersgruppen i målgruppen. I tillegg vil alle filmene publiseres fritt tilgjengelig på nettkanalen tegn.tv som drives av mediebedriften Supervisuell med støtte fra Nasjonalbiblioteket. Dette er en kjent ressurs i tegnspråkmiljøet. Prosjektet forankres av praktiske hensyn i Supervisuell, som er en sosial entreprenør og dekker en egenandel av prosjektets budsjett. Alle ansatte i Supervisuell unntatt tegnspråktolker er selv døve/hørselshemmede.

Fremdriftsplan

08.2021-12.2021 Utvalg av litteratur, rettighetsavklaring, produksjonsplanlegging 10.2021-09.2022 Produksjon i flere økter med evalueringer og fortløpende publiseringer 07.2022-04.2023 Fullt fokus på distribusjon og markedsføring 05.2023-06.2023 Prosjektavslutning, evaluering, sikre videreføring

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
For de minste døve/hørselshemmede barna
Organisasjon
Hørselshemmede barns organisasjon
Org.ledd
Supervisuell (Mediebedrift og sosial entreprenør drevet av døve/hørselshemmede)
Beløp Bevilget
2021: kr 610 000, 2022: kr 590 000
Startdato
02.08.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring