Forebygge ensomhet og bedre livskapasiteten for hjemmeboende

Søknadssammendrag

Vi ser at stadig flere blir ensomme under covid-19. Covid-19 situasjonen har skapt utrygghet og frykt for smitte, som har bidratt til at mange eldre har tilbrakt enda mer tid hjemme, ofte i ensomhet. Fysiske besøk er utfordrende.

Målet med prosjektet er å redusere ensomhet blant eldre, ved å få på plass en brukervennlig digital besøksvenn-ordning i Vågå RK. Vi vil benytte velværeteknologien Komp for å kunne ha kontakt med de eldre digitalt. Komp er en enkel skjerm som ved hjelp av kun en knapp kan motta bilder og videosamtaler. Familie eller venner sender bilder eller ringer med en enkel app.

Målgruppen vår er hjemmeboende eldre fra 65 år. Metoden vi tenker å bruke på dette er frivillige digitale besøksvenner som ved hjelp av teknologien Komp oppnår en mer meningsfylt hverdag og sosial kontakt. Vi har et samarbeid med Vågå Røde Kors Hjelpekorps, velferdsteknologi i Vågå Kommune, frivillighetssentralen og eldrerådet. Med 5 KOMP vil målgruppen i første omgang være 5 deltakere, samt besøksvenner. Det vil være muligheter for å nå ut til flere i prosjektperioden.

Den digitale besøksordningen vil bidra til å gjøre hverdagen lettere for ensomme eldre under en pandemi. Eldre kan sosialiseres uten å bekymre seg for smitte. Å skape nye sosiale arenaer, blant anna ved bruk av varm teknologi mot ensomhet kan gi den eldre økt livskvalitet. I tillegg kan tjenesten gi en viktig opplevelse for de som vil være frivillige besøksvenner, samt familie/bekjente, som ønsker trygg kontakt.

I oppstartsfasen vil besøksvenner bli gitt grunnleggende opplæring digitalt. Deltagere og frivillige vil vi rekruttere via frivillighetssentralen og lokale lag og organisasjoner. Besøksvenner skal følges opp av prosjektlederen for besøkstjenesten, og evaluering vil bli gjort underveis i prosjektet.

Med godt grunnarbeid for å treffe de rette håper vi å kunne endre hverdagen til mange ensomme.

Prosjektleder/forsker

Anita Stokstad

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Forebygge ensomhet og bedre livskapasiteten for hjemmeboende
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 61.535
Startdato
15.01.2021