Førjulstreff for skadde veteraner og pårørende

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

50

Fremdriftsplan

Første koordineringsmøte: 3.10. Fordele oppgaver og planlegge/koordinere gjennomføringen. Deltagere/ansvarlige: alle utenom Kjetil. Arbeidsoppgavene skal fordeles og aktivitetene/planen gjennomgås. Det skal avklares hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, til hvilke tidspunkter og hvordan de enkelte jobber for at det blir gjennomført. Det skal også avklares hvilke ordninger som skal gjelde for deltagelse, samt egenandel, dekning av reiseutgifter mv. Avklare og reservere hotell, samt spikre datoer: 11.10. Ansvar: Nils. Nils tar kontakt med det/de enkelte aktuelle hotellene og foretar reservasjon, og avklarer oppmøte, betaling mv. Legge ut informasjon om prosjektet/aktivitetstilbudet: 2.11. Ansvar: Njål i samarbeid med Nils. Nils informerer om hva som skal legges ut, og Njål legger til rette for bruk av riktige sosiale medier slik at vi når flest mulig. Nytt koordineringsmøte: 2.11. Samtlige deltar og samarbeider om praktiske avklaringer, kjøreplan og gjennomføring. Praktiske forberedelser til aktiviteten: uke 47. Ansvar: Nils, Stig og Terje. De går over og kontrollerer alt utstyret som skal benyttes. Dersom noe må kjøpes inn, repareres, endres eller lignende, anskaffes reservedeler eller nytt materiale. Gjennomføre aktiviteten: Uke 48 – 50. Ansvar: Samtlige. Personell fra administrasjonen møter 2 dager før, og er til stede 2 dager i etterkant for forberedelser og etterarbeid. Den enkelte tar ansvar for sine områder. Rapportering og etterarbeid: 18. – 20.12. Ansvar: Kjetil i samarbeid med Nils.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Førjulstreff for skadde veteraner og pårørende
Organisasjon
Veteranforbundet SIOPS
Beløp Bevilget
2023: kr 300 000
Startdato
26.11.2023
Sluttdato
15.12.2023
Status
Under gjennomføring