Klatrekurs med klatring i Steigen og Hamarøy

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Veteranforbundet SIOPS er organisasjonen med fokus på skadde i internasjonale operasjoner. Vi ønsker å tilby aktiviteter både for å øke forståelsen av vår målgruppe, men også for å gi et tilbud hvor de kan oppleve motivasjon og mestring. Klatring er en type meningsbærende aktivitet. Slike aktiviteter gir ofte veteraner som sliter noen ekstra redskaper i verktøykassa. Det viser seg at veteraner som har utfordringer, og kanskje står utenfor arbeidslivet, svært ofte har stor nytte av å være med i ulike typer friluftsliv, sport eller trening. Vi ser derfor at veteraner som har interesser innenfor sportslige aktiviteter og friluftsliv gjerne klarer seg bedre enn andre veteraner som har tilsvarende psykiske utfordringer. Aktiviteten vil dermed kunne være arbeid for økt deltakelse, forebyggende helsearbeid og rehabilitering. Vårt formål er på ideelt grunnlag å etablere likemannsarbeidet og selvhjelpsgrupper blant skadde fra internasjonale operasjoner, og være en pådriver for å bedre deres økonomiske, sosiale og helsemessige vilkår i samfunnet. SIOPS får i stor grad tilskudd, midler og finansiering gjennom Forsvarsdepartementet/Forsvarets Veterantjeneste. Finansieringen er derimot ikke nok til å dekke aktiviteter vi ønsker å gjennomføre, og som vi ser det er stor interesse for.

Aktivitet/tiltak/metode

Deltagerne møtes i Bodø. Felles transport til Steigen og tre til fem dagers forberedelser, med klatrekurs/sikkerhetsrutiner som avsluttes med å gå «Nordskottraversen». Tre-fire dager for bestigning av Stetind for de fleste av deltagerne. De øvrige klatrer til Halls Fortopp, og har ansvar for basen der. Felles retur til Bodø. Brattkortkurs og klatring er ellers tenkt gjennomført i Steigen, Hamarøy og Sørfold. Vi benytter henger med utstyr som vi allerede har, og er mobile slik at været ikke får for stor betydning. Vi planlegger grotteklatring i Sørfold nest siste dag. I 2023 har vi derimot planlagt å gjennomføre dette som en aktivitet for de som er i rimelig god fysisk form, og med mål om å gi deltagerne innføring i klatreteknikk, sikringsteknikker og få utstedt Bratt-kort. Dette er en mestringsaktivitet som gir motivasjon for videre aktiviteter i klatring og brevandring. En del grunnleggende sikringsteknikker er i utgangspunktet omtrent de samme som for brevandring. x Vi ønsker å få til et samarbeide med HV17 og «lån» av instruktør, med påkobling av en klatreinstruktør fra FSAN. Imidlertid kan instruktører som fortsatt er tjenestegjørende ofte være bundet til tjeneste, øvelser eller andre forpliktelser. Den aktuelle HV-instruktøren har imidlertid nylig startet et explorer- og retreatfirma som blant annet driver med klatreinstruksjon. Med gode autoriserte instruktører fra et av flere nord-norske klatremiljøer vil vi også få utstedt «brattkort» til deltakerne. vi benytter oss av sertifiserte instruktører med klatrekort som deltar under kursene for utstedelse av våtkort. Det blir brukt sikkerhetsutstyr som flytevest iht. gjeldende regelverk og gjennomført gjennomgang av rutiner ved velt etc. for å kunne håndtere slike situasjoner. Deltagerne registreres gjennom et registreringsskjema på Office 365 som er godkjent iht. personvernreglene. Vi vil også be deltagerne om samtykke før vi tar bilder, og om at de kan forbeholde seg retten til å ikke la seg avbilde.

Antall deltakere

10

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Virkningen er at deltagerne vil få brattkortkurs med sertifisering. De vil i tillegg oppleve mestring og glede ved å klare å gjennomføre en aktivitet mange, inkludert dem selv, anser for svært ambisiøst. Det vil kunne inspirere flere til å delta på lignende eller andre aktiviteter for skadde og de som er interessert i temaet. I et større bilde kan virkningen være at vi får mer oppmerksomhet knyttet til fagfeltet vi jobber innenfor, med flere medlemmer og tillitsvalgte, og større mulighet for å få gjennomslag for sakene vi jobber for i fremtiden. Forhåpentligvis vil det også kunne bidra til å bygge ned stigma knyttet til skader fra internasjonale operasjoner. Prosjektet er ambisiøst ettersom det innebærer å gi et tilbud til de med skader om å kunne bestige noe som for mange er uoppnåelige topper og mål. Mange kjenner på begrensningene av å ikke kunne fungere som før i en normalsituasjon i dagliglivet. Dette kan inspirere flere til å ta sin egen situasjon i egne hender og få en bedre tilværelse for seg selv ved å utfordre seg selv, og mestre. Fallhøyden er bokstavelig talt stor, men vi har hatt suksess med mindre ambisiøse men lignende prosjekter tidligere, og regner med og håper det vil gå også denne gangen. Prosjektet er nytenkende i den forstand at vi ønsker å utfordre deltagerne til å nå et helt nytt nivå når det gjelder klatring. Mange ser begrensningene, og ikke mulighetene, når det er tale om hva man kan få til av ulike aktiviteter. Her har vi mulighet til å faktisk bidra til at den enkelte får en kompetanseheving i form av sertifisering med brattkortkurs. Det er ikke noe som har blitt gjort tidligere innenfor dette feltet.

Plan for gjennomføring

Prosjektplanlegging vil foregå våren/sommeren 2023 sammen med instruktørene. Det vil bli reservert utstyr, og vi vil gå over utstyr som skal brukes fra en utstyrshenger. Ansvar: Arne Ørum og Jan-Edgar Nilsen. Administrativt ansvarlig for kostnader: Kjetil. Utlysning av aktiviteten og påmelding vil være i uke 29-32. Ansvarlig: Njål, Nils og Kjetil. Uke 33 – 36: Deltagerne møtes i Bodø. Felles transport til Steigen og tre til fem dagers forberedelser, med klatrekurs/sikkerhetsrutiner som avsluttes med å gå «Nordskottraversen». Hvis været tillater det vil vi satse på en ny Stetindbestigning med felles transport til Tysfjord, base på Stefjordnes. Tre-fire dager for bestigning av Stetind for de fleste av deltagerne. De øvrige klatrer til Halls Fortopp, og har ansvar for basen der. Felles retur til Bodø. Brattkortkurs og klatring er ellers tenkt gjennomført i Steigen, Hamarøy og Sørfold. Vi benytter henger med utstyr som vi allerede har, og er mobile slik at været ikke får for stor betydning. Vi planlegger grotteklatring i Sørfold nest siste dag. Underveis vil det bli tatt bilder og skrevet notater til senere rapport. Det vil også publiseres bilder eller video fra aktiviteten, slik at vi når ut til flest mulig gjennom sosiale medier. Ansvarlig: Njål. Uke 36 flg: det sendes ut et spørreskjema for å undersøke hva som har vært bra, og hva vi kan forbedre til senere anledninger. Det blir også skrevet rapport og skrevet artikkel om aktiviteten. Det vil i tillegg dokumenteres gjennom artikkel på nettsiden, nyhetsbrev mv.

Prosjektleder

Jannicke Voss

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Klatrekurs med klatring i Steigen og Hamarøy
Organisasjon
Veteranforbundet SIOPS
Beløp Bevilget
2023: kr 120 000
Startdato
14.08.2023
Sluttdato
30.09.2024
Status
Under gjennomføring