Klatrekurs med klatring i Steigen og Hamarøy

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

10

Fremdriftsplan

Prosjektplanlegging vil foregå våren/sommeren 2023 sammen med instruktørene. Det vil bli reservert utstyr, og vi vil gå over utstyr som skal brukes fra en utstyrshenger. Ansvar: Arne Ørum og Jan-Edgar Nilsen. Administrativt ansvarlig for kostnader: Kjetil. Utlysning av aktiviteten og påmelding vil være i uke 29-32. Ansvarlig: Njål, Nils og Kjetil. Uke 33 – 36: Deltagerne møtes i Bodø. Felles transport til Steigen og tre til fem dagers forberedelser, med klatrekurs/sikkerhetsrutiner som avsluttes med å gå «Nordskottraversen». Hvis været tillater det vil vi satse på en ny Stetindbestigning med felles transport til Tysfjord, base på Stefjordnes. Tre-fire dager for bestigning av Stetind for de fleste av deltagerne. De øvrige klatrer til Halls Fortopp, og har ansvar for basen der. Felles retur til Bodø. Brattkortkurs og klatring er ellers tenkt gjennomført i Steigen, Hamarøy og Sørfold. Vi benytter henger med utstyr som vi allerede har, og er mobile slik at været ikke får for stor betydning. Vi planlegger grotteklatring i Sørfold nest siste dag. Underveis vil det bli tatt bilder og skrevet notater til senere rapport. Det vil også publiseres bilder eller video fra aktiviteten, slik at vi når ut til flest mulig gjennom sosiale medier. Ansvarlig: Njål. Uke 36 flg: det sendes ut et spørreskjema for å undersøke hva som har vært bra, og hva vi kan forbedre til senere anledninger. Det blir også skrevet rapport og skrevet artikkel om aktiviteten. Det vil i tillegg dokumenteres gjennom artikkel på nettsiden, nyhetsbrev mv.

Prosjektleder/forsker

Jannicke Voss

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Klatrekurs med klatring i Steigen og Hamarøy
Organisasjon
Veteranforbundet SIOPS
Beløp Bevilget
2023: kr 120 000
Startdato
14.08.2023
Sluttdato
10.09.2023
Status
Under gjennomføring