Fra koronasky til digital sky

Søknadssammendrag

Koronapandemien har gitt Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen (RH-foreningen) nye utfordringer i likepersonssarbeidet. Mange medlemmer forteller at de strever med psykiske vansker som en konsekvens av frykten for å bli syk og strenge restriksjoner over lang tid. De synes det er krevende å skulle ut i samfunnet igjen etter lang isolasjon og mange unnlater fortsatt å treffe andre. Dette er nye utfordringer likepersonene ikke er skolert til å møte.

Under pandemien har likepersonsutvalget startet opp med digitale møteplasser. Dette tilbudet har vært en viktig arena for inkludering og sosial deltakelse i koronapandemien, og vi ønsker å inkludere digitale møteplasser videre i tilbudet til medlemmene.

Prosjektet er todelt. Likepersonene tilbys kompetanseheving i psykisk helse og digitale løsninger gjennom et helgeseminar. Etter helgeseminaret vil videreutviklingen av webinarene fortsette. Tema for en ny webinarserie, er psykisk helse og vil dekke hele livsløpet for mennesker med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende.

Videre detaljert planarbeid av prosjektene vil foregå i samarbeid med eksterne bidragsytere fortsetter i mai 2022.

Helgeseminaret for likepersonene vil bli arrangert høsten 2022 og webinar-serien i løpet av vinteren og våren 2023.

Etter helgesamlingen for likepersonene er målet at de skal føle seg mer kompetente til å bistå medlemmer som søker bistand om utfordringer/problemer knyttet til pandemien. De skal også være i stand til å planlegge og gjennomfør webinarer.

For deltakerne på webinarene er målet at de kan få gode råd til hvordan jobbe med å løse sine problemer både fra helsepersonell og fra andre deltakere som strever med samme problemstillinger. Flere kan få erfare fordelene med å delta på webinarer foreningen arrangerer, og med det har foreningen utvidet sitt tilbudet til medlemmene.

Prosjektleder

Eli Døvresødegård Skattebu

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Fra koronasky til digital sky
Organisasjon
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen (RH-foreningen)
Beløp Bevilget
Kr 219.000
Startdato
08.04.2022