Sjelden, sammen!

Søknadssammendrag

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen (RH-foreningen) arrangerer helgesamling for sine medlemmer i Kristiansand Dyrepark 10.-12. juni 2022. Målsetning for treffet er å lage en sosial arena hvor alle medlemmene på tvers av alder og bosted endelig kan komme sammen igjen etter et langt fravær av fysiske sammenkomster.

Det handler om å møte andre i liknende livssituasjoner hvor selve samhandlingen har som mål å være hjelpende og veiledende for deltakerne. Vi har gjennom pandemien hatt begrensede muligheter til å treffes fysisk, og mange av våre medlemmer kjenner på langtidsvirkninger av å leve med restriksjoner og smittefrykt. Det å møte likesinnede, utveksle erfaringer, med rom for hjertesukk, er så utrolig viktig. Dette gjelder alle våre medlemmer, både de som selv har diagnose og deres pårørende. For barna betyr det ekstra mye å møte både jevnaldrende med samme diagnoser og eldre som man kan se opp til og lære av. Søsken har også stort utbytte av å komme sammen. Her treffer de andre søsken som har opplevd liknende påkjenninger med å vokse opp med en bror eller søster som trenger mye oppfølging fra foresatte og helseinstitusjoner. På samlinger oppstår og pleies varig vennskap og alle kan føle tilhørighet.

Medlemmene møtes på en arena hvor de har en felles forståelsesramme og uten stigma og utenforskap.
I løpet av denne planlagte helgen vil det bli arrangert flere likepersonsaktiviteter slik at alle får mulighet til å delta på det de selv syns er viktig. Aktivitetene vil være samtalegrupper med ulike tema og/eller erfaringsutveksling i praksis. Slike relasjoner som gir økt mestringsfølelse, er støttende og har stor betydning for den enkeltes fysiske og psykiske helse. Dette påvirker motivasjon og gir økt livskvalitet.

Prosjektleder

Monika Lunner

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Sjelden, sammen!
Organisasjon
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen (RH-foreningen)
Beløp Bevilget
Kr 400.000
Startdato
28.02.2022