Fremmedspråklig og nyoperert-forstå meg!


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Å bli hjerteoperert er en stor operasjon og livshendelse. Pasienten skal grundig informeres på forhånd for å få innsikt i mulige komplikasjoner og kroppslige symptomer som kan oppstå. En fremmedspråklig pasient vil få bestilt tolk til innkomst samtale før operasjon. Men fra pasienten har fått ”likegladsprøyten” og til de først dager etter operasjon når pasienten er varierende våken av medisiner, er det ikke noe støttende oversettingsverktøy til å imøtekomme fremmedspråklige pasienter sine behov og rettighet til informasjon. OUS og LHL klinikkene ønsker å gi fremmedspråklige et bedre tilbud.

Målsetting for prosjektet

Overordnet mål er å utvikle en APP for å kommunisere med fremmedspråklige, nyopererte pasienter med tekst, bilde og lyd som bidrar til å optimalisere behov for informasjon og pasientenes opplevelse av trygghet i tidlig postoperativ fase.

Målgruppe

Primærmålgruppen for applikasjonen er voksne pasienter som er i tidlig nyoperert fase etter hjerteoperasjon på OUS og LHL klinikken.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektgruppen ved OUS og LHL klinikkene samarbeider med Instant Language Aid (ILA) og er klare til å starte utvikling av en innovativ, brukervennlig APP med oversettelse til 19 relevante språk for nyopererte hjertepasienter. Utviklingen av APPen vil kreve stor grad av brukermedvirkning og brukerstyring under utvikling og testing. Før operasjon og ved hjelp av tolk vil vi spørre ett utvalg på 15 av våre hjerteopererte pasienter om å delta i å teste APPen. Pasienten vil dermed kjenne innholdet og funksjonen til APPen før de opereres og vil være under påvirkning av medisiner. Nettbrett med APP vil følge pasienten gjennom hele forløpet på sykehuset. Det understrekes at APPen vil ha en supplerende/støttende funksjon. Den skal ikke erstatte bruk av tolk. Maslows behovspyramide vil bli anvendt som basis i oppbygging av innholdet i APPen, for eksempel er en nyoperert pasient opptatt av å formidle om han/hun er tørst, har vondt (fysiologiske behov). Pasienten kan være redd (trygghetsbehov) og kan ha behov for besøk av sine nærmeste (sosiale behov). Innholdet i Appen vil bygges evidence-based ved hjelp av medisinsk bibliotek v/Oslo universitetssykehus. Thoraxkirurgisk avdeling tar ansvar for videreføring og oppdatering av verktøyet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vår 2018: • Møter med brukere, prosjektgruppen og firma ILA (Instant Language Aid) • Starte utvikling av APP i samarbeid med ILA • Oversettelse aktuelle setning og ord til relevante språk • Opptak og implementering av videoer Høst 2018: • Teste APPen gjennom hele pasientforløpet på 15 hjerteopererte pasienter • Justere APP i samarbeid med brukere, prosjektgruppen og ILA. • Klargjøre og implementere APP for bruk til nettbrett

Prosjektleder

Irene Lie

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Fremmedspråklig og nyoperert-forstå meg!
Organisasjon
LHL
Org.ledd
Oslo Universitetssykehus
Beløp Bevilget
2018: kr 946 700
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
29.06.2023
Status
Under gjennomføring