Friskliv med Aktiv i 100

Søknadssammendrag

Aktiv 100 ved Rælingen Røde Kors vil skape gode møteplasser for økt sosial og fysisk aktivitet gjennom turopplevelser for sårbare ensomme eldre. Prosjektet kan også bidra til å utvide deltakernes sosiale nettverk med trygge rammer og lave kostnader. Prosjektgruppen består av aktivitetsleder, ansatte fra både Frivilligsentralen og Frisklivsentralen i Rælingen kommune. 7 frivillige, som er kjent i området, er utdannet som turledere av DNT.

Målet med prosjektet er å skape møteplasser med sosial og fysisk aktivitet i nærmiljøet, for sårbare eldre slik at livskvalitet økes. Aktive i 100 er utendørs aktivitet som er et godt alternativ for sårbare eldre som har fått redusert aktivitetsdeltakelse grunnet koronapandemien.

For å få variasjon og inspirasjon ønsker vi å videreutvikle dette ved å organiseres busstur ca. en gang i måneden. Med smittevernregler må vi bestille to busser, dersom deltakere overstiger 35 personer per tur.

Tiltak 1:
Tur i nærmiljøet med egen matpakke. Måltall er 20-30 deltakere. Ingen påmelding kreves og turene tilpasses alle deltakere. Siden turene legges opp til deltakernes tempo, bidrar det til mestringsfølelse. Særlig i koronaperiode er det mange som sliter psykisk og ønsker å treffe andre slik at hverdagslivet blir lettere. De vil kunne dele en positiv opplevelse med en de stoler på, og i tillegg ha noe hyggelig å snakke om i etterkant.

Tiltak 2:
Bussturer med noe bevertning tilpasset smittevernregler som gjelder. Transport vil foregå med store innleide busser. Vi planlegger busstur 1 gang pr. måned for å besøke nye, spennende steder, hvor turdeltakerne får kulturelle opplevelser til berikelse i hverdagen. Forslag til tursteder: Vangen, Bygdøy, Nes Villmarksforum, Skullerudstua, Roseslottet, Kistefoss museer, Vigelandsparken, Botanisk Hage, Telemarkskanalen, Gaustadblikk. Måltall er 50 deltakere. Bussturene vil arrangeres i månedene fra juni 2021 til mai 2022.

Prosjektleder/forsker

Ingrid Carlsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Friskliv med Aktiv i 100
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 125.000
Startdato
08.03.2021