Full klaff

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”Full klaff” er gjennomført på ett år og kom i stand som et resultat av et annet LHL prosjekt ”Kvinnehjerter på ville veier”, som også er finansiert gjennom midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering

Prosjektet ”Full klaff” er gjennomført på ett år og kom i stand som et resultat av et annet LHL prosjekt ”Kvinnehjerter på ville veier”, som også er finansiert gjennom midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering. I det prosjektet var det også produsert en informasjonsfilm til målgruppen, kvinner med hjertesykdom.

 

Kardiolog Rasmus Moer så muligheten for å produsere noe tilsvarende hvor målgruppen er både kvinner og menn med hjertesykdom. Hovedvekten skulle være på ulike typer behandling og utredning. Det skulle også gis en enkel fremstilling om hvordan og hvorfor hjertesykdom utvikler seg. Produsent og regissør Eli Gunnvor Grønsdal, fra produksjonsselskapet Informatica, utviklet en prosjektsøknad på bakgrunn av kunnskap og erfaring hos kardiolog Rasmus Moer.

 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Feiringklinikken som er drevet og eid av LHL og produksjonsselskapet Informatica, ved Eli Gunnvor Grønsdal. Feiringklinikken utreder og behandler årlig rundt 4000 hjertepasienter fra hele landet. I filmen deltar fire pasienter. Alle de forespurte pasientene sa seg villige til å delta. Noen av de ansatte på Feiringklinikken deltok som statister. I forkant av opptak ble det gjennomført flere planleggingsmøter hvor innhold, metode og videre opptak ble diskutert.

 

I filmen vises det klipp fra pasienten ankommer og til utskrivningssamtale med lege. Det brukes også animasjon slik at pasienten lettere kan forstå hva som foregår. Produksjonene ble gjennomført uten nevneverdige problemer. Feiringklinikken viser filmen på sitt interne fjernsynsnett. Den foreligger også på DVD og blir brukt i undervisning.

 

Vedlegg og sluttprodukter:

ü      DVD, Informasjons-dvd ”Full Klaff”; Informatica v/Eli Gunnvor Grønsdal

Prosjektleder/forsker

Rasmus Moer

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Full klaff
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Feiringklinikken, Informatica
Beløp Bevilget
2006: kr 280 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet