Fysisk aktivitet og hjertebarn

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Studier viser at barn med hjertefeil er mindre aktive enn sine jevnaldrende

Studier viser at barn med hjertefeil er mindre aktive enn sine jevnaldrende. Det hevdes at barn med medfødte hjertefeil vil ha positiv effekt av trening av aerobe utholdenheten. Dette vet man ikke med sikkerhet da bare noen få kliniske studier er utført vedrørende effekten av trening for denne målgruppen. For barn generelt er adekvat mengde fysisk aktivitet er av betydning for barn med tanke på motorisk utvikling, styrke, selvaktelse og selvfølelse. Ofte er fysisk aktivitet innfallsporten til sosial omgang med andre barn.

 

Vi har vist at man som hjertesyk ungdom kan være med på en slik kraftanstrengelse på tross av funksjonsnedsettelse. Vi har vist at deltakelse på trening og i konkurranse kan være lystbetont, og som gledelig for oss så ser det ut til at de fleste av deltakerne fortsatt er i trening, men nå gjennom lokale sykkelklubber og idrettslag. Prosjektet er lagt opp på en slik måte at en gjenopptagelse og videreføring kan gjøres på en enkel og grei måte når økonomisk plattfrom er på plass ved en senere anledning. Vi ser gjennom rapportene fra deltakerne selv og deres foresatte en rekke positive fysiske og psykiske resultater av deltakelse i prosjektet.

 

Gjennom prosjektet har vi fått vist at kronisk syke og i vårt tilfelle hjertesyke barn har stort utbytte av systematisk trening. Fellesskapet og det sosiale samværet høyt verdsatt, og prosjektet har gitt deltakerne en klar bevisstgjøring med hensyn til viktigheten av å trene og holde kroppen i form. Flere av deltakerne deltok ikke på noen form for trening før de ble med på dette prosjektet.

 

Det viser seg at flere av deltakerne fortsetter som deltakere i lokale og nasjonale sykkelløp. Et viktig sosialt nettverk er etablert dem imellom. Selv om det ikke blir i regi av Foreningen for hjertesyke barn så vil flere av deltakerne i prosjektet stille opp og sykle Styrkeprøven i 2008. Det er også en mulighet for at organisasjonen i samarbeid med våre fylkeslag, foreldre og sponsorer senere kan videreføre prosjektet. Alle artiklene i dagspressen og i vårt magasin Hjertebarnet har også vært med på å gi andre ungdommer og foreldre til yngre hjertebarn et viktig moment i forhold til trening og fysisk aktivitet.

Prosjektleder/forsker

Leif Tore Lorentzen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Fysisk aktivitet og hjertebarn
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2006: kr 500 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet