Fysisk aktivitet og utflukter

Søknadssammendrag

Det er få aktivitetstilbud for eldre, generelt lite sosialt nettverk og store sosiale begrensninger i koronatiden i vårt lokalsamfunn. De eldre er mye inne og får lite stimuli utenom de daglige rutinene.

Målsetning: Vårt mål er derfor å skape trivsel og glede for eldre med våre tilbud om deltakelse på utflukter og lett fysisk aktivitet. Dette vil i tillegg få positive ringvirkninger for både personalet og frivillige.

Målgruppe: Eldre beboere på institusjonene i Eidsdal, Valldal og Stordal, samt eldre tilknyttet hjemmetjenesten. Aldersgruppe: 66 – 100 år. Alle eldre som er i stand til og som ønsker å delta på aktiviteter eller turer er velkomne.

Metode:
– Fysisk aktivitet: Lett fysisk aktivitet i små grupper til avtalte tider, i oppstarten 2 g/mnd på alle institusjonene. Innkjøp av utstyr, permanent oppbevaring på alle institusjonene. Aktivitet ute eller inne, tilpasset været.
– Utflukter: Turer til bygdene i kommunen med stopp underveis; på kafé eller grilling ute dersom det er fint vær. En gang i uka, i par eller små grupper, tilpasset smittesituasjonen. Våre eldste har fra barndommen vært nært knyttet til naturen og vi ønsker derfor å ta dem med til steder som de lengter tilbake til.

Tidsplan: Fysisk aktivitet: Oppstart planlegging:1. mars. Innkjøp av utstyr: mars mnd. Vi er i gang i Eidsdal og her ser vi allerede nytteverdien av tiltaket.
Oppstart Valldal: 21.mars.
Oppstart Stordal: 21. april.
Oppstart planlegging utflukter: 1. mars.
Oppstart turer: Senest 1. mai. Periode: Mai – september.
Oppstart rekruttering av frivillige: 1. mars.
Evaluering: 15. november – 15. januar.

Forventede resultat: Vi forventer at all sosial aktivitet er med på å gi positiv energi og økt livskvalitet og at opplevelser og fysisk aktivitet også gir denne aldersgruppen bedre fysisk og mental helse.

Prosjektleder/forsker

Gjertrud Melchior

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Fysisk aktivitet og utflukter
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 65.500
Startdato
25.02.2021