Gangster Yoga

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

De innsatte bruker yogapraksisen som mental trening for større selvinnsikt, til å gi slipp på indre spenninger og til å finne pusterom i hverdagen. Kjernen i prosjektet er de ukentlige yogaklassene vi tilbyr, etterfulgt av samtalegrupper om filosofi, moral og livssyn. Fordypningsseminarer og workshops har også blitt gjennomført i de største fengslene. Vi tilbyr også besøkstjenester, oppfølging og ettervern i form av prosjektet Back in the Ring (BITR). BITR tar imot innsatte etter soning og inkluderer dem i et rusfritt fellesskap og kan tilby meningsfylte aktiviteter og livsmestring. De får muligheter til arbeidstrening, personlig oppfølging og støtte til å leve et liv uten rus og kriminalitet. Selve drivkraften i GY var å utforske om en god yogapraksis kunne lede til større selvinnsikt og en mulighet for de innsatte til å ivareta soningstiden sin på en bedre måte, for deretter å kunne møte friheten etter endt soning som et bedre menneske. Innledningsvis var det en utfordring å i det hele tatt få de innsatte til å møte opp på yogaklassene. Men, ettersom flere av de ”tøffeste” innsatte etter hvert våget å gi det en sjanse, ble det med tiden mer og mer akseptert.

Antall personer i målgruppen

100

Oppsummering

Selve drivkraften i GY var å utforske om en god yogapraksis kunne lede til større selvinnsikt og en mulighet for de innsatte til å ivareta soningstiden sin på en bedre måte, for deretter å kunne møte friheten etter endt soning som et mer ansvarlig menneske. Vi har blitt et landsdekkende tilbud og har store potensialer for videre utvikling. Den største utfordringen i prosjektet er økonomi og ivareta strukturen som allerede er bygget opp. Mye har skjedd på frivillig basis, men å drifte dette krever dyktige lærere i hvert fengsel og en strukturert ledelse som tar aktivt ansvar.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport GY Stiftelsen Dam.pdf

Prosjektleder/forsker

Alexander Medin

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Gangster Yoga
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
2016: kr 500 000, 2017: kr 500 000, 2018: kr 500 000
Startdato
04.01.2016
Sluttdato
02.07.2019
Status
Under gjennomføring