Gjeldsarbeid og hverdagsøkonomi for straffedømte

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Røde Kors – Nettverk etter soning (NES), er et tilbakeføringstilbud for straffedømte som er på vei til et nytt liv utenfor murene. NES har et godt etablert samarbeid med kriminalomsorgen, NAV og kommunen og tilbyr flere relevante tilbakeføringsaktiviteter til målgruppen. Flere av de hjelpetilbudene denne gruppen er avhengige av, være seg kommunalt eller statlig, er overbelastet og dermed lite tilgjengelig. Omtrent alle våre deltakere er avhengige av ytelser fra NAV. Mange innsatte løslates nå uten nødvendig støtte fra de offentlige hjelpeapparatet, ikke minst på det økonomiske området, noe som vil gi en økt fare for tilbakefall til kriminalitet og rus. Vi i fagmiljøet er svært bekymret for denne situasjonen og har i dialog med gjeldsrådgivere i NAV, ønske om å opprette et støttetilbud for tidligere straffedømte for alle som har behov til å håndtere personlig økonomi og gjeld.

Målsetting
I løpet av prosjektperioden vil vi ha oppnådd følgende:
– 30 domfelte vil få nødvendig rådgivning i økonomi- og gjeldsrådgivning
– 15 nye kursede frivillige gjeldsrådgivere
– 300 frivillighetstimer

Målgruppe
Straffedømte i Trøndelag

Metode
Gjennom tett personlig kontakt og under veiledning av frivillige med kompetanse og erfaring i gjeldsarbeid, vil vi bistå domfelte med å få oversikt og kontroll over egen gjeld og hverdagsøkonomi. Bistanden vil skje gjennom gjeldskoblinger, som er en én-til-én-kontakt mellom frivillig og straffedømt.

Tidsplan
Prosjektet vil ha oppstart senest juni 2021 og avsluttes innen juni 2022.

Forventede resultater
Det er godt dokumentert at å jobbe med økonomirådgivning og gjeldshåndtering bidrar til å bedre målgruppens levekår, livskvalitet og livsmestring. I tillegg viser forskning at det å få orden på gjeldssituasjon og økonomi bedrer straffedømtes mentale helse, og gir fremtidshåp ved at deltakerne håndterer egne gjeldsutfordringer.

Effekten av slikt arbeid er betydelig redusert risiko for tilbakefall til kriminalitet.

Prosjektleder/forsker

Tone Smistad

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Gjeldsarbeid og hverdagsøkonomi for straffedømte
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
30.03.2021