Gjennom ord -utvikling av selvmordsforebyggende samtaler på chat

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Kirkens SOS har i løpet av 50 år som døgnåpen krisetjeneste også gitt et tilbud om skriftlige samtaler i sanntid via chat i mer enn 10 år. Noen fordeler ved et lavterseltilbud på chat er høy grad av autonomi, kontroll og uavhengighet. Tilgjengelighet bidrar i tillegg til å dempe psykologiske, kulturelle og økonomiske eller geografiske barrierer for å be om hjelp. På grunn av det særegne formatet forutsetter skriftlige samtaler ved chat egne ferdigheter. Eksempler på dette er skjerm-lesing og skriving, samt å etablere en relasjon skriftlig. Kirkens SOS erfarer et urealisert potensial i opplæringsarbeidet for skriftlige samtaler og ønsker derfor å videreutvikle og forbedre metodikk og opplæring til samtaler ved chat. Målsetning: Utforme en oppdatert metodikk for samtaler ved chat som er kunnskapsbasert. Utvikle opplæring og ferdighetstrening for nye og eksisterende frivillige medarbeidere for følelsesorienterte og eksistensielle samtaler. I Kirkens SOS er det skolerte frivillige som besvarer henvendelser til krisetjenesten. Årlig deltar rundt 100 nye frivillige i opplæring for chat. I tillegg er det 430 eksisterende frivillige som har regelmessige vakter ved chat. Både nye og eksisterende frivillige inngår i målgruppen for prosjektet for å styrke kvaliteten av de skriftlige samtalene. Disse inviteres til å delta både som en del av felles obligatorisk opplæring og egne samlinger for eksisterende frivillige for å ivareta en god implementering. Som en del av utviklingen av tjenestedesign er det sentralt å evaluere flere deler av prosjektet løpende for å kunne innarbeide tilbakemeldinger i prosjektet. Dette er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Metode: Tjenestedesign vil være en sentral del av prosjektet. På denne måten vil prosjektet kunne utvikles dynamisk i takt med eksisterende behov. Videre er en viktig forutsetning for å lykkes med endringer å ta høyde for og legge til rette for implementering. Gjennom prosjektet kan KSOS bygge kompetanse om en tjeneste som vil være en viktig ressurs for samfunnet også i fremtiden. Vi vil innarbeide kunnskapen vi tilegner oss i krisetjenesten for øvrig, samt å formidle den ekstern til andre organisasjoner. Virkningen av tiltaket vil derfor strekke seg videre etter prosjektperioden. Erfaring og kunnskap vi får underveis i prosjektet skal brukes til å utvikle og forbedre opplæringen av nye og eksisterende frivillige i KSOS.

Prosjektleder

Hilde Lillestøl

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Gjennom ord -utvikling av selvmordsforebyggende samtaler på chat
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
2024: kr 105 000, 2025: kr 600 000, 2026: kr 600 000, 2027: kr 195 000
Startdato
02.09.2024
Sluttdato
01.03.2027
Status
Under gjennomføring