Gode dager med trening og trivsel

Søknadssammendrag

Det mangler et sosialt og aktivt tilbud til ensomme eldre som trenger hjelp og støtte for å være delaktige i et sosialt fellesskap. Tilbudet skal forhindre ensomhet og gi livsglede.

Vi har, på grunn av Covid 19, hatt stor etterspørsel etter aktiviteter for ensomme seniorer 65 år+ og tidlig demente. Ved å øke vårt eksisterende tilbud fra 1 til 3 dager vil flere ensomme seniorer med behov for assistert hjelp få en sosial arena, og vi kan gi tidlig demente et godt og tilpasset tilbud og avlastning for pårørende.

Målet er å få eldre aktivisert og tilbake til en sosial arena for å forebygge ensomhet, skape mestringsfølelse, glede av å tilhøre et fellesskap og øke livsglede. De samme tiltakene gjennomføres på begge grupper med tilpasninger ut fra deltakernes fysiske, psykiske og kognitive kapasitet. Dette gir deltakerne en trygg og sosial møteplass med trenings- og mestringsglede og forståelse av hva trening, sosialt samvær og sunt kosthold gjør for fysisk og psykisk helse.

Tilbudet skal gi GODE DAGER MED TRENING OG TRIVSEL for å motvirke ensomhet, økt fysisk aktivitet og samlende næringsrike måltider. Deltakerne blir hentet og fraktet hjem og fulgt opp av gjennom timene vi har sammen. Vi har felles gåturer og gruppetrening i regi av SATS treningssenter i Hønefoss som utføres hos oss. Aktiviteter tilpasses den enkeltes fysiske kapasitet slik at det skal være lystbetont å delta, treningen har søkelys på balanse og styrke for å hindre fallulykker i hjemmet. Vi serverer to måltider; lett formiddagsmat og middag og vi legger opp til gode samtaler rundt måltidene.

Ved å tilby sosialt fellesskap og tilpasset trening ønsker vi å gi deltakerne et grunnlag for å klare seg bedre og lengre i eget hjem. Vi ser også behovet for å avlaste pårørende og tror at et slikt tilbud er viktig for disse.

Prosjektleder/forsker

Sølvi Ann Aas

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Gode dager med trening og trivsel
Organisasjon
Senior Norge
Beløp Bevilget
Kr 294.000
Startdato
08.03.2021