Koronatelefon for å bekjempe ensomhet

Søknadssammendrag

Gjennom Koronatelefonen skal Senior Norge etablere en telefonisk møteplass med målgruppen (65 år+) og som har mål å bekjempe ensomhet, isolasjon og depresjon i målgruppen som følge av koronapandemien.

Ensomhet i målgruppen var et stort problem også før pandemien, men problemet har blitt ytterligere forsterket etter at pandemien traff Norge i mars 2020. Eldre frykter å gå ut, få besøk og mange isolerer seg hjemme.

Prosjektleder/forsker

Knut Christian Høvik

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Koronatelefon for å bekjempe ensomhet
Organisasjon
Senior Norge
Beløp Bevilget
Kr 694.600
Startdato
15.04.2021