Gode eksempler – jobb

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Arbeid har positive effekter på psykisk og fysisk helse for mennesker med utviklingshemning, enda mer på psykisk velvære enn i den generelle befolkningen. Utviklingen i de senere år har gått i feil retning mht. arbeid for målgruppen. Spesielt gjelder dette arbeid på vanlige arbeidsplasser. Nettsteder med læringsressurser for mennesker med utviklingshemning og for deres støtteapparat i det pågående prosjektet "Støtte til vanlig arbeid" søker å motarbeide denne tendensen. Nettstedene mangler filmer med gode eksempler på arbeid og på bruk av IKT som hjelpemiddel i slikt arbeid.

Målsetting

Hovedmålet er Inkludering av utviklingshemmede på vanlige arbeidsplasser.Det skal produseres 4 filmer med fine eksempler på arbeidstakere i jobb på slike arbeidsplasser samt 4-6 filmer om god hjelp i jobben av IKT. Informasjon om filmene og nettstedene fra «Støtte til vanlig arbeid» spes vidt.

Målgruppe

Personer med utviklingshemning og støtteapparat -som lærere og skolerådgivere, jobbveiledere i VTA, kommune og NAV, pårørende, arbeidsgivere og pot. kollegaer.

Antall personer i målgruppen

40000

Beskrivelse av gjennomføring

I korte filmer med mennesker med utviklingshemning som arbeider på vanlige arbeidsplasser legges det vekt på hvordan arbeidstakerne fikk jobben, hva slags jobbstøtte de har fått samt hva jobben betyr for dem. Evt. vil det tas med snutter av personer i støtteapparatet, som lærere, jobbveiledere, arbeidsgivere, faddere, andre arbeidskolleger og foreldre. De skal også lages filmer om hvordan mennesker med utviklingshemning bruker smarttelefoner og nettbrett som en støtte på arbeidsplassen og til jobbrelaterte aktiviteter. Filmene skal settes inn både på nettstedene for mennesker med utviklingshemning og for støtteapparatet utviklet i det pågående prosjektet «Støtte til vanlig arbeid». Nettstedene og filmene vil bli vist på diverse konferanser, ikke minst de som arrangeres av arbeidsgiver/interesseorganisasjonene ASVL og Arbeid&Inkudering samt SENO. Det vil holdes innlegg på andre faglige samlinger for støtteapparatet samt skrives artikler i relevante tidsskrifter og medlemsblad. Det vil stimuleres til at interesseorganisasjoner og relevante organer bruker og sprer informasjon om nettstedene og filmene videre. Det er f.eks. NFU, LUPE, interesseorganisasjoner for sjeldne diagnoser, NAKU, SOR samt ASVL og Arbeid & Inkludering.

Fremdriftsplan

Første halvår: Filmene med eksempler på mennesker med utviklingshemning som arbeider på ordinære arbeidsplasser ferdigstilt. Andre halvår: Filmene om gunstig bruk av IKT for arbeidstakerne ferdigstilt. Lenker til filmene fra nettstedene fra "Støtte til vanlig arbeid" etablert. Spredningsaktviteter påbegynt. Tredje halvår: Intensivt arbeid med spredning av informasjon om nettstedene og filmene. Sluttrapport produsert.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_140222.pdf

Prosjektleder/forsker

Gro Marit Rødevand

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Gode eksempler – jobb
Organisasjon
Norsk Nettverk for Down Syndrom
Org.ledd
Karde AS
Beløp Bevilget
2019: kr 493 000, 2020: kr 245 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet