Godt voksne smørehelter

Søknadssammendrag

Vaksinen åpner for en mer hands-on deltakelse i barnebarn liv. Den gir mulighet for trygge kurs. PEF vil gjennomføre pårørendekurs, i hht. Smittevernsreglement, for besteforeldre eller andre i målgruppen. Post kurs vil deltakerne kunne bidra praktisk, og slik komme nærere barnebarn + være til nytte.

Hovedmålgruppen er 65+ som har barnebarn eller andre nære med hudsykdom. Mange besteforeldre er forhindret i å delta i egne barnebarn hverdag grunnet avstand, og ikke alle har egne barnebarn. Det er mange barnebarn som savner sine besteforeldre og vil dra nytte av en trygg relasjon til andre eldre omsorgspersoner.

Behovet for informasjon og opplæring er stort, og nytten av slike kurs er stor. Prosjektets mål å gi målgruppen kompetanse til å hjelpe med behandling av hudsykdom, for på den måten å kunne bidra og føle seg nyttig. Ikke bare vil det gi foreldrene et pusterom, men det vil også gi besteforeldrene en følelse av å bidra med noe viktig, og det vil kunne skape større nærhet mellom barnebarn og besteforeldre. I tillegg til dette kommer alle helsegevinster et nærere forhold til barnebarn gir, som blant annet bedre psykisk helse, lengre forventet levealder og forebygging av demens.

Det planlegges å kurse 2×25 besteforeldre på de fysiske kurskveldene. I tillegg ønsker vi å nå ytterligere 300 gjennom streaming og opptak av kursets faglige del. Det vil tilbys teknisk support for de som deltar elektronisk. Fokus er praktisk gjennomføring av behandling. Kurset deles i to hvor første del er foredrag som streames og andre del er interaktivt og streames ikke.

Kurskvelden deles det ut evalueringsskjema. For å undersøke langtidseffekten vil vi kontakte deltakerne etter 3 – 6 mnd. Vi vil undersøke om det er forskjell på nytte mellom de som deltar fysisk, via streaming eller de som ser opptak. Evalueringsskjema vil finnes på hjemmesiden tilknyttet opptaket.

Prosjektleder/forsker

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Godt voksne smørehelter
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
20.07.2021