Golf – grønn glede

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Med Norges Golfforbund (NGF)s visjon: ”Golf – en idrett for alle” har NGF satt fokus på golf som et viktig helsefremmende tiltak gjennom prosjektet ”Golf – Grønn Glede”

Med Norges Golfforbund (NGF)s visjon: ”Golf – en idrett for alle” har NGF satt fokus på golf som et viktig helsefremmende tiltak gjennom prosjektet ”Golf – Grønn Glede”. I 2007 har åtte klubber lagt til rette aktivitet for målgruppen. I alt har ca. 120 personer deltatt i golfaktivitet.

 

Målsetting:

1.      Vi ønsker å vise at golf er en utmerket aktivitet for å bedre generell helse og trivsel- for hjerte- og lungesyke og kreftrammede og pårørende.Glede og livskvalitet! Via prosjektet håpet vi at kreftpasienter og hjerte- og lungesyke kunne få en bedre livskvalitet. Fysisk aktivitet er positivt både for pasient og pårørende som er i en vanskelig situasjon. Rundt 90 % av deltakerne som har svart på spørreundersøkelsen har opplevd at golf har gitt de økt trivsel og en bedre egenopplevd helse og livskvalitet

 

2.      Mestring til fortsatt aktivitet! -Det har vært sentralt å jobbe for at deltakerne i Golf-Grønn Glede ble motivert til videre deltakelse i golfidretten – bla. gjennom mestring på eget nivå. Klubbene har lagt vekt på å skape gode møteplasser og et godt aktivitetstilbud tilpasset målgruppen. For deltakerne har det sosiale og det å ha det gøy sammen med andre vært svært viktig- også for å fortsette med golf.

 

97% av de som har svart ønsker å fortsette med golf! Kun én person som er usikker på om han/hun ønsker å fortsette med aktiviteten pga. helsemessige årsaker!

 

Med visjonene: sammen skaper vi håp med golf for alle – har vi vist at vi med en lokal mobilisering gjennom samarbeide mellom frivillige organisasjoner – kan bidra til en økt livskvalitet til hjerte- og lungesyke, kreftrammede og pårørende gjennom golf som helsebringende aktivitet. For prosjektets andre år har vi et håp om at noen av årets deltakere blir ”ambassadører” for å få med nye deltakere fra målgruppene neste år.

 

Fra 2008 vil Golf – Grønn Glede gå over i drift. Dette er et særlig viktig felt som NGF ønsker å vektlegge også framover. Vi ser at satsingen har båret resultater – både for den enkelte deltaker men også for å synliggjøre og tilgjengeliggjøre golfen for nye målgrupper. Kreftforeningen, LHL og IF blir også viktige samarbeidspartnere framover når Golf – Grønn Glede går over i drift i 2008.

 

Vedlegg og sluttprodukter:

ü      DVD, ”Golf – grønn glede”

Prosjektleder/forsker

Lise Bjørnstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Golf – grønn glede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2006: kr 194 000, 2007: kr 194 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet