Grønkjær helsesportsenter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

SAMMENDRAG.

1) Bakgrunn
Grønkjær er i dag et skianlegg som eies av en stiftelse bestående av flere idrettslag. Anlegget har status som fylkesanlegg, og inneholder langrennsløyper, lysløype og skiskytterarena. Grønkjær skianlegg er mye brukt både som skianlegg og rekreasjonsområde. Det ligger sentralt med kort kjøretid både fra Notodden og Bø. Det relativt lite kupperte terrenget gjør at området er populært

blant barnefamilier.
Man ønsker å tilrettelegge anlegget for kronikere, bevegelseshemmede og synshemmede slik at disse kan få bedre helse og økt livskvalitet.
Initiativtakere til prosjektet er LHL Notodden og Grønkjær skianlegg i samarbeid med Handikappedes barn foreldreforening i Notodden.
Barn og voksne med handikap deltar i liten grad i fysiske aktiviteter. For å få endret

dette, er det viktig å skape et miljø tilrettelagt for slik utfoldelse. Et tilrettelagt anlegg her oppe vil

i betydelig grad kunne være med på å gi alle et positivt forhold til uteliv og fysisk aktivitet.
Dette er eneste anlegg av denne typen i stor geografisk omkrets.
Prosjektet startet i 2005 med bevilgning fra HR på kr 500 000 i prosjektnr. 2004/3/0160. Med disse midlene og en betydelig dugnadsinnsats ble mye av oppbygningen realisert og stod ferdig til åpning i mars 2006. Nå gjenstår de siste tilpassninger for å gjøre anlegget fullt tilgjengelig for funksjonshemmede . I vinter har anlegget hatt stor økning i besøksprosent på bakgrunn av den oppbygningen som er gjort og det pressearbeidet prosjektet har drevet med, både lokalt og nasjonalt for NRK 1.

2)

Prosjektets målsetting
Hovedmål:
Målet er at blinde, kronikere og bevegelseshemmede skal få bedre helse og livskvalitet ved at tilrettelegging av skianlegget for funksjonshemmede sluttføres.
Delmål:
Fase 1: Skaffe nytt utstyr til nybygd garderobe. Merking/kart over området for blinde.
Fase 2: Opparbeide sosial møteplass med platting, benker, grill og lavvo.
Fase 3: Tilrettelegging av skiskytterarena.

3)Prosjektets målgruppe
Hele befolkningen i Telemark og sørlige deler av Buskerud er målgruppen. Særlig funksjonshemmede og kronisk syke barn og voksne vil få spesielt tilrettelagte muligheter til å drive fysisk aktivitet som de ikke har andre steder i vid omkrets.

4)Prosjektets betydning
Allerede etter første del av prosjektet som innebar en delvis tilpasning for funksjonshemmede, økte besøkstallet betydelig. En ytterligere tilrettelegging og oppbygning iht. gjennomføringsplanen, vil ha stor betydning for svært mange innbyggere i vid omkrets rundt Notodden, Bø og Kongsberg. Det gir økt fysisk aktivitet og økt trivsel for mange. Anlegget blir et naturlig samlingspunkt for alle aldersgrupper med ulikt funksjonsnivå.

5)Framdriftsplan
Det foreligger en plan for videreføring av anlegget med lokale entreprenører, brukt i første byggetrinn. Alt er klart i påvente av finansiering.
I grove trekk er framdriften slik:
Oppstart prosjektarbeid:

Januar 2009
Bestille utstyr og etter hvert montasje

Jan ? mai 2009
Diverse snekkerarbeid, rampe og dører

Jan-mai 2009
Utstyr skiskytterarena

Høst 2009
Åpningsfest for barn og voksne

November 2009
Avsluttende arbeider

Desember 2009

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0151.pdf

Sluttrapportsammendrag

Initiativtakere til Grønkjær Helsesportsenter var LHL Notodden, Handicappede Barns Foreldreforening og Grønkjær Skisenter. Målsettingen var å tilpasse bygg og anlegg for rullestolbrukere og andre funksjonshemmede og anskaffe nødvendig utstyr for utlån til aktiviteter, og å sørge for et oppvarmet garderobebygg for handicappedes behov før og etter treningen.
Garderobebygget ble realisert med en tidligere bevilgning fra Extrastiftelsen. Med bevilgningen fra Extrastiftelsen i 2008 kunne vi gjøre det siste bygget tilgjengelig for rullestoler. Gulvet i tidtagerbua lå 80 cm over bakkehøyde. Ved å fylle fjellmasse utenfor inngangen hevet vi bakkehøyden slik at rullestoler kan kjøres rett inn. Vi utvidet tre døråpninger og satte inn tre nye dører. Dessuten støpte vi en plate utenfor inngangen.
Vi ville sette opp en lavo og fant en plass til den ved inngangen til skogsområdet. Lavoen ble kledd innvendig og beiset utvendig. På grunn av brannfaren brukte vi fjellmasse på gulvplan og monterte ildsted med hette i stedet for ovn.
Vi kjøpte inn en piggkjelke med staver og fikk også kjelker i gave fra Lions. Dessuten kjøpte vi hjertestarter og hadde kurs i bruken av den. Sittelapper i reinsdyrskinn, oppbevaringskoffert til småutstyr og speil til garderobene ble også skaffet. Vi anskaffet også to geværsystemer til bruk for synshemmede.
Funksjonshemmede og funksjonsfriske barn med familier var målgruppen på våre to skidager, kalt skifester, på Grønkjær. Innsparing på budsjettet ga oss grunnlag for å søke om innkjøp av tandemsykler. Vi har også trykket informasjonsbrosjyrer og plakater.
Vår viktigste oppgave nå blir å skape aktiviteter og få brukere av det utstyret vi har anskaffet. Foreløpig har vi hatt best respons hos handicappede barn og synshemmede. For det nærmeste året planlegger vi en ny skifest med hovedvekt på barnefamilier. Vi har bestemt oss for at dette blir et fast arrangement i årene framover. I styret har vi nå med oss en deltaker fra Lars Monsens TV-sendte strabasiøse kraftprøve, Uten Grenser. Vi håper å komme i kontakt med flere funksjonshemmede når hun forteller om turen på et åpent møte tidlig i mars. Vi støtter årvisse arrangement for eldre, i regi av vårt lokale edresenter, der skyting med våre elektroniske gevær har blitt et populært innslag. Det blir flere skytearrangement for synshemmede, og vi jobber for å få åpen kafé enkelte helger. Dessuten vet vi at noen synshemmede venter på våren og tandemsykling.

Prosjektleder/forsker

Ambros Nørstrud

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Grønkjær helsesportsenter
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2009: kr 385 000
Startdato
05.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet