Grønkjær Helsesportsenter

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Det hadde lenge vært ønske om å legge til rette for samhandling mellom funksjonshemmede og funksjonsfriske på Grønkjær skisenter. Tankene ble lansert av Anne Bakka tidlig på 1990 tallet. Tildeling av midler fra Helse og Rehabilitering førte til at planene kunne realiseres. Målet var i første omgang å legge til rette for aktiviteter på vinterstid. Prosjektet har utbedret eksisterende løypenett og ført opp et nytt bygg som inneholder garderober og utstyrsrom tilrettelagt for funksjonshemmede. Det er enighet i styringsgruppen at prosjektet er fullført til alles tilfredshet. Vi har fått et praktbygg som vil være til glede for innbyggere i hele distriktet. Noe mindre innvendig utstyr gjenstår, men vil være på plass i god tid før vinteren setter inn 2008.

 

Prosjektet har vært et samarbeid mellom ulike organisasjoner for funksjonshemmede. Det har også vært samarbeid mellom profesjonelle bygningsarbeidere og frivillige som har nedlagt en betydelig dugnadsinnsats. Her har en høstet mange erfaringer for de som skal gjøre lignende prosjekt. Finansieringen har kommet til fra ulike kilder, men midler fra Helse og Rehabilitering har vært hovedkilden. Kommunene har dessverre så langt vært fraværende.

 

Sluttbefaringen av bygget er utført og den formelle overlevering til Grønkjær skisenter AL er foretatt. Etter noe forsinkelse, ble bygget tatt i bruk 11.02.06 og offisielt åpnet 15.03.06. Åpningen ble overført på NRK1. I de videre planer ligger innkjøp av diverse utstyr samt tilrettelegging for sommeraktiviteter. En ønsker å videreføre prosjektet med ny søknad til Helse og Rehabilitering i 2007.

Prosjektleder/forsker

Anne Bakka

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Grønkjær Helsesportsenter
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2005: kr 500 000
Startdato
01.03.2005
Sluttdato
01.10.2006
Status
Avsluttet