Gruppeaktiviteter hos eldre på institusjoner

Søknadssammendrag

Besøkstjenesten i Bærum Røde Kors har siden 1968 besøkt ensomme eldre.

Under Covid-19 pandemien i 2020 har eldre blitt særlig hardt rammet. Både direkte ved at eldre har vært særlig sårbar for sykdommen, men også indirekte. Institusjoner har vært lukket for besøk, og mange eldre har blitt svært isolert fra omverdenen og menneskelig kontakt over lang tid. Dette har vært en stor belastning for mange. Besøkstjenesten i Bærum Røde Kors har fortsatt tilbud i form av telefonvenn og fysiske besøk der vi har kunnet besøke, men vi har ikke nådd ut til målgruppen som normalt og alle våre gruppeaktiviteter har blitt avlyst.

I 2021 skal vi ha et ekstra søkelys på eldre som bor på institusjoner, og gjennomføre 12 kakefester og 2 utflukter for beboere. Målet med tiltakene er å øke aktiviseringen av de eldre og utvide deres opplevelsesverden og sosiale nettverk. Kommunale institusjoner får bistand til aktiviseringsarbeid og eldre får mer tilbud enn hva kommunen selv klarer å gi, samt sosiale samvær med andre personer enn ansatte. Frivillig innsats er også en viktig helsebringende faktor for yngre seniorer som utgjør en stor andel av våre frivillige.

Målgruppen for tiltakene er eldre i Bærum kommune som bor i omsorgsbolig, bo- og behandlingshjem eller sykehjem. Alderen til beboerne er i hovedsak over 65 år, hvor mange sliter med fysiske eller psykiske plager og flere har demens. Mange beboere har få eller ingen andre som besøker dem.

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2021, og er planlagt med to ulike alternativ for gjennomføring for å kunne tilby aktivitet uansett smittesituasjon. Tiltakene utføres utelukkende av frivillig innsats fra engasjerte besøksvenner. Vi forventer å nå ut til ca. 1500 eldre med våre tiltak. Prosjektet vil gi oss nyttige erfaringer og kunnskap som vi tar med i videreutvikling og forbedring av våre tilbud.

Prosjektleder/forsker

Trine Røsand

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Gruppeaktiviteter hos eldre på institusjoner
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 90.000
Startdato
08.12.2020