Helse i Hardanger

Søknadssammendrag

20% av tapte årsverk i Norge skyldes nakke- og ryggsmerter. Dette medfører en stor belastning for samfunnet og enkeltpersoner. En stor og ukjent andel pasienter faller utenfor dagens offentlige behandlingstilbud. Man vet ikke hvor disse pasientene blir av, hva slags behandling de følger eller hvordan det går med dem.

Prosjektet «Utvikling av Smarte Helseløsninger for pasienter med korsryggplager» (PUSH Rygg), vil håndtere dette ved å øke graden av evidensbasert behandling og mobilisere pasientens egne ressurser. Målsettingen er å etablere ett bedre tilbud for flere pasienter. PUSH Rygg vil bruke evidensbaserte behandlingsmetoder på en ny måte og digital teknologi for å skape et nytt ressurseffektivt tilbud for pasienter med langvarige ryggplager.

Formålet med prosjektet er å beskrive inkluderte pasienter, og dokumentere effekt og evaluere gjennomførbarheten av behandlingstilbudet. Pasienter inkluderes via eksisterende system for henvisning i Helse Bergen, hvor aktuelle deltakere videreføres til vurdering i PUSH Rygg. Forløpet har uke moduler, forberedelse via digitalt hjelpemiddel, veiledning under et konsentrert 5-dagersopphold i Hardanger; og vedlikehold med 8-ukers treningsveiledning (GLA:D®Ryg) i lokal klinikk og 12 måneders oppfølging med aktivitets- og dataregistrering i mobil-applikasjon. Variabler blir registrert ved baseline, 3, 6, og 12 måneder.

Resultater vil publiseres i vitenskapelige tidsskrifter, sosiale medier og offentlige rapporter.

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

20% av tapte årsverk i Norge skyldes nakke- og ryggsmerter. Dette medfører en stor belastning for samfunnet og enkeltpersoner. En stor og ukjent andel pasienter faller utenfor dagens offentlige behandlingstilbud. Man vet ikke hvor disse pasientene blir av, hva slags behandling de følger eller hvordan det går med dem. Prosjektet «Utvikling av Smarte Helseløsninger for pasienter med korsryggplager» (PUSH Rygg), vil håndtere dette ved å øke graden av evidensbasert behandling og mobilisere pasientens egne ressurser. Målsettingen er å etablere ett bedre tilbud for flere pasienter. PUSH Rygg vil bruke evidensbaserte behandlingsmetoder på en ny måte og digital teknologi for å skape et nytt ressurseffektivt tilbud for pasienter med langvarige ryggplager. Formålet med prosjektet er å beskrive inkluderte pasienter, og dokumentere effekt og evaluere gjennomførbarheten av behandlingstilbudet Pasienter inkluderes via eksisterende system for henvisning i Helse Bergen, hvor aktuelle deltakere videreføres til vurdering i PUSH Rygg. Forløpet har uke moduler, forberedelse via digitalt hjelpemiddel, veiledning under et konsentrert 5-dagersopphold i Hardanger; og vedlikehold med 8-ukers treningsveiledning (GLA:D®Ryg) i lokal klinikk og 12 måneders oppfølging med aktivitets- og dataregistrering i mobil-applikasjon. Variabler blir registrert ved baseline, 3, 6, og 12 måneder. Resultater vil publiseres i vitenskapelige tidsskrifter, sosiale medier og offentlige rapporter.

Prosjektleder

Øystein Theodor Ødegaard-Olsen

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2021)
Prosjektnavn
Helse i Hardanger
Organisasjon
Rådet for Muskelskjeletthelse
Beløp Bevilget
2021: kr 1 000 000, 2022: kr 1 000 000
Startdato
28.02.2021
Sluttdato
01.07.2023
Status
Under gjennomføring