Helse og røykfrihet – SMS

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Guide til røykfrihet i stor skala ved SMS og internett skal tilby en brukerstyrt guide for individuell røykestopp

Guide til røykfrihet i stor skala ved SMS og internett skal tilby en brukerstyrt guide for individuell røykestopp.

 

Prosjektet har levert en teknisk produksjonsplattform for Guide til Røykfrihet i stor skala ved SMS og Internett. Produksjonsplattformen på internett og innhold på SMS og internett ble gjort tilgjengelig og kvalitetssikret ved ressurser tilknyttet LHL. Dataløsningen som er valgt organiserer guiden rundt en generell anvendbar individorientert modell (www.minevalg.no). Denne modellen er generelt anvendbar for andre produkter og har ikke sidestykke i andre tilbud på markedet. Løsningen har vært tilgjengelig på www.minevalg.no, men er nå under avvikling grunnet manglende avtale om iverksetting.

 

Målsetningen med å nå målgruppen i stor skala har ikke blitt oppnådd grunnet manglende avtale om bruk.

 

Vedlegg fra LHL:

LHL har vært søkerorganisasjon for prosjektet 2002/1/0172 ”Helse og røykefrihet – SMS” , et konsept for røykeslutt gjennom SMS tekstmeldinger og med et webgrensesnitt. LHL har deltatt i det faglige innholdet av hva som skal til for å bistå mennesker til å stumpe røyken, og har blant annet vært aktiv bidragsyter til teksten i tekstmeldingene.

 

Hovedgrunnen til at LHL ikke velger å gå videre med prosjektet er at det siden oppstarten i april 2002 er kommet et lignende produkt på markedet som anses mer fleksibelt enn Mine Valg-løsningen. Det har atskillig lengre oppfølingsperiode samt valg ved såkalte ”sprekker”. I tillegg kommer antagelig Kreftforeningen til å legge ut et gratis hjelpemiddel til røykesluttere på web med både meldinger, åpne dagbøker og interaktiv støtte i løpet av 1. kvartal 2006. Etter en helthetsvurdering anslår derfor LHL at bruk av Mine Valg kan bli et for stort økonomisk løft for brukerne i forhold til sammenlignbare tjenester.

 

Deltakelse i prosjektet har gitt LHL et kompetanseløft.

Siden prosjektoppstart 2002 har det vært en stor kompetanseutvikling i samfunnet generelt og LHL spesielt innen røykeslutt. En av de viktige punktene er at en bruker trenger en lengre oppfølging etter røykeslutt enn Mine Valg opprinnelig ble designet for. Vi har også lært at de som har størst problemer med å stumpe røyken ikke alltid har SMS eller internettilgang og bruk av Mine Valg forutsetter dette.

 

Den teknologiske utviklingen går fort og vi har lært at lanseringen av et slikt produkt krever raskere prosjektgjennomføring enn vi har vært i stand til. LHL har lært mye om utvikling av dataprogrammer, en kompetanse som har vært svært nyttig for oss.

 

Vi vil berømme Mine Valg som et tiltalende konsept for røykeslutt. Fremfor å skremme røykeren til å slutte, er det en positiv opplevelse å logge seg på systemet. Folkeligheten i SMS meldingene synes vi også er fine, og denne informasjon sammen med informasjonen på websidene, gir god motivasjon til røykere som ønsker å slutte.

 

Som en helhetsvurdering anser vi samarbeidet med prosjektet ”Helse og røykefrihet – SMS” til å ha vært positivt og lærerikt for LHL, i tillegg til at det har fungert som en bevisstgjøring for oss innen røykesluttmetoder. Vi beklager at LHL likevel velger å ikke kunne lansere dette verktøyet for våre brukere , medlemmer og samarbeidspartnere men mener likevel prosjektet har vært hensiktsmessig og nyttig.

 

Prosjektleder/forsker

Bjarte Onar Birkeland

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Helse og røykfrihet – SMS
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
First Tracking AS
Beløp Bevilget
2003: kr 500 000, 2004: kr 500 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet